Handen ineen voor goede personeelshuisvesting 

Geplaatst op: 28 januari 2022 - Categorie: Gemeente & Politiek

BALLUM - Iedereen die op Ameland werkt zou op het eiland passende huisvesting moeten kunnen vinden. Dat vinden de Amelander ondernemers en de gemeente, die daarom de handen ineen slaan om daadwerkelijk oplossingen te realiseren voor het nijpend tekort aan personeelshuisvesting. De samenwerking is in gang gezet nadat de gemeenteraad nieuwe afspraken heeft gemaakt om de woonruimtevoorraad met een opkoopregeling te beschermen. In de nieuwe Huisvestingsverordening zitten strengere regels met betrekking tot het gebruik van goedkope en gangbare woonruimte. Een huis opkopen met niet het doel om er zelf in te gaan wonen maar om het te verhuren wordt met de nieuwe Huisvestingsverordening aan banden gelegd. Ten tweede is er een koopprijs op basis van de WOZ ingesteld. Onder die koopgrens, die nu op 525.000 euro is gesteld, moet men een huisvestingsvergunning hebben. Het joeg aanvankelijk de ondernemers in de gordijnen. Zij hebben huizen nodig om hun tijdelijke personeel in te huisvesten en de nieuwe Huisvestingsverordening maakt dat een stuk moeilijker. Dit speelde eind december 2021. Inmiddels hebben gemeente en ondernemers de koppen bijelkaar gestoken en wordt er gepraat en gezocht naar een oplossing voor huisvesting van personeel. Ondernemers Platform Ameland, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ameland en Hiswa–Recron zijn met elkaar in gesprek. De gemeente heeft oud-gemeentesecretaris Jan Wibier gevraagd om de samenwerking te begeleiden.

Mogelijkheden inventariseren
Wethouder Theo Faber streeft naar passende huisvesting voor iedereen die op Ameland werkt. Op dit moment is er een groot tekort aan kleine units waar mensen tijdelijk in kunnen wonen. Een passend aanbod is niet van vandaag op morgen geregeld, zegt de wethouder. "Er is tijd nodig om te inventariseren wat er nodig en mogelijk is, we willen de behoeften zo goed mogelijk afstemmen en dan ook concreet aan de slag.” Die inventarisatie is in gang gezet. De wethouder wil ook kijken naar tijdelijke oplossingen op korte termijn. Hij denkt daarbij aan woonunits in bestaande gebouwen.

In gesprek met ondernemers
De ondernemersverenigingen hebben nu samen met de gemeente een brief gestuurd naar hun leden om de acute behoefte in kaart te brengen. Ondernemers wordt daarin gevraagd naar hun eigen ideeën voor mogelijke oplossingen. Ook ondernemers die niet bij de brancheverenigingen zijn aangesloten kunnen reageren. Han van Heerde van Ameland'82 brengt dat elke keer weer naar voren: er zijn ook ongeorganiseerde bedrijven. Daarin is nu voorzien. Alle reacties van elk bedrijf op Ameland zijn welkom. Ze kunnen gemaild worden naar info@ameland.nl. Jan Wibier gaat op basis van de reacties nader met de ondernemers in gesprek gaan.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?