Haast achter De Hagen

BALLUM – Gemeente Ameland stelt alles in het werk om het parkeerterrein aan De Hagen in Hollum voor het zomerseizoen gereed te krijgen. Omdat de sloop van de vervallen woningen en de aanleg van het parkeerterrein van groot belang zijn voor het dorp, loopt de uitvoering voor een deel parallel aan de finale besluitvorming. 

De gemeenteraad is in verband met De Hagen nog twee keer aan zet: één keer voor het vaststellen van het krediet en één keer voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De verwachting is dat de raad eind maart het krediet vaststelt voor de sloop van de woningen en de aanleg van het parkeerterrein. De sloopmelding is al gedaan, zodat de sloopwerkzaamheden dan meteen kunnen beginnen. 

Inmiddels ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor De Hagen ter inzage en kan iedereen zienswijzen indienen. Als er zienswijzen worden ingediend, besluit de gemeenteraad eind juni over het voorstel. Worden er geen zienswijzen ingediend, dan kan dat al een maand eerder. In dat geval zou de raad de bestemmingswijziging op 27 mei kunnen vaststellen. 

Wanneer eind mei of eind juni pas begonnen wordt met de aanbesteding en de uitvoering, is het parkeerterrein niet voor de zomer gereed. Daarom heeft de gemeente een deel van de uitvoering naar voren getrokken. Het inrichtingsplan voor het parkeerterrein en het bestek zijn al bijna gereed. De aanbesteding en de start van de uitvoering kunnen op deze wijze eind april al plaatsvinden. In principe kan het parkeerterrein dan eind juni gereed zijn. 

Zes weken nadat de bestemmingswijziging is gepubliceerd, treedt deze in werking. Vervolgens kan het nieuwe parkterrein in gebruik worden genomen. Dit tijdspad heeft de gemeente niet volledig in eigen hand. 

Bron: Gemeente Ameland

tik De Hagen in bij ZOEKEN om meer over De Hagen te lezen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *