Haaien op de Waddenkust!

HARLINGEN – De aantallen haaien in het waddengebied lijken toe te nemen. Steeds vaker wordt er door beroepsen sportvissers melding gemaakt van haaien gevangen rond en vanaf de Waddeneilanden. Om beter in beeld te krijgen of de aantallen echt toenemen, om welke soorten het gaat en waarom ze het waddengebied opzoeken, gaan enkele garnalenvissers de door hun gevangen haaien merken.

De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging en de Dutch Shark Society hopen met deze merkstudie meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de wellicht groeiende haaienpopulatie in het waddengebied.

Van oudsher kende de Waddenzee en de kustzone boven de Waddeneilanden een gezonde haaienstand. Het ging hierbij vooral om (gevlekte) gladde en ruwe haaien. Vanaf de jaren zeventig zijn de aantallen van deze roofvissen sterk afgenomen. Wouter van der Heij, Waddenvereniging, “Hun terugkeer zou goed nieuws zijn aangezien zij een sleutelpositie innemen in het voedselweb”.

Of de aantallen daadwerkelijk toenemen is met de huidige monitoringprogramma’s onvoldoende waar te nemen, vandaar dat de initiatiefnemers samen met geïnteresseerde garnalenvissers de komende jaren de aanwezigheid jaarrond in kaart gaan brengen. Naast de aantallen en de soort haaien kan de merkstudie over een aantal jaren ook licht werpen op de vraag waarom ze het Waddengebied opzoeken. Is dat om te eten, zich voort te planten of anderszins.

In het waddengebied zal met garnalenvissers worden samengewerkt. Alle haaien die zij vangen tijdens het garnalenvissen, voorzien zij van een merkje in de rugvin. Verder worden ook de soort haai, lengte, geslacht en vangstlocatie genoteerd. Er zal niet gericht op haaien worden gevist. Vanaf volgend voorjaar worden vangsten en eventuele terugvangsten van haaien gemeld op de website www.waddenzeevismonitor.nl.

In de Zeeuwse delta loopt al enkele jaren een project op initiatief van Sportvisserij Nederland waarbij door sportvissers aan de hengel gevangen haaien worden gemerkt. Hier zijn al ruim 2500 haaien gemerkt en teruggezet waarvan er nu zo’n 100 zijn terug gevangen. Ook beroepsvissers doen mee met het project. Uit de terugvangsten van de gemerkte haaien valt af te leiden dat ze deels noordwaarts doortrekken langs de Nederlandse kust en verder. Deze uitkomst en het feit dat garnalenvissers steeds vaker melding maken van haaitjes in de vangst maakt dat de betrokken partijen meer inzicht willen krijgen in de aantallen en het gedrag van haaien op de Waddenkust. Vandaag, vrijdag 28 augustus, is het spreekwoordelijke startschot gegeven voor deze haaienmerkenstudie in het waddengebied tijdens een gezamenlijke vistocht met de betrokken organisaties. Er is een ‘waddenhaai’ gevangen, maar deze was helaas niet groot genoeg om te merken. De haai is weer teruggezet in de zee.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *