Gunning openbaar busvervoer Fryslân aan Qbuzz blijft in stand

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de gunning aan Qbuzz voor het openbaar busvervoer in stand blijft. Hiermee volgen zij het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten.

Op 17 oktober 2023 maakte de provincie bekend dat de concessie voor het openbaar busvervoer in Fryslân voor de periode december 2024 – december 2034 is verleend aan Qbuzz.

Zowel Arriva als Qbuzz maakte daarna bezwaar tegen dit besluit. De commissie heeft na het ontvangen van de bezwaren van beide partijen deze in behandeling genomen. Ook heeft er een hoorzitting plaatsgevonden op 26 maart 2024. Op 8 mei 2024 ontving de provincie de adviezen van de commissie op de bezwaren.

Uit de adviezen op de bezwaren blijkt dat de commissie tot de conclusie komt dat de beoordeling van de provincie op de inschrijvingen van Qbuzz en Arriva zorgvuldig is verlopen. Daarop adviseerde de commissie om het besluit van Gedeputeerde Staten in stand te houden. Het college heeft dit advies overgenomen.

Dit betekent dat beide bezwaren ongegrond zijn en de gunning aan Qbuzz in stand blijft. Gedeputeerde Matthijs de Vries “We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor de huidige vervoerder, maar de conclusie van de bezwaarschriftencommissie is dat de beoordeling en de procedure zorgvuldig zijn doorlopen.”

Mogelijkheid in beroep gaan door vervoerders

Na dit besluit kan Arriva (en ook Qbuzz) binnen zes weken nog in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het is onduidelijk of de vervoerders van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 773

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *