Grotere rol kunst in samenleving

LEEUWARDEN – Kunst moet grotere rol krijgen in snel veranderende samenleving.

Steeds vaker wordt kunst gebruikt om de leefbaarheid in stad en op het platteland te verbeteren en om maatschappelijke problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door een theatervoorstelling te maken met de bewoners over de lokale situatie (Reis nei Wad in Ferwerderadiel) of door een artistiek wandelpad aan te leggen met vrijwilligers in het dorp en de plaatselijke stichting voor geestelijk beperkten (Dodopaad in Haskerdijken). Toch valt er op dit gebied nog veel te halen. Om mensen bewuster te maken van de rol die kunst in de samenleving kan spelen, organiseert Keunstwurk op 3 maart in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) de inspiratiedag Kunst Versterkt.

Fryslân bàrst van de activiteiten op het gebied van de kunsten. Dat rijke aanbod draagt zonder meer bij aan de leefbaarheid in ons provincie, maar wordt hier wel optimaal gebruik van gemaakt? Welke rol kunnen de kunsten spelen in een maatschappij die in rap tempo verandert? Vooral op het gebied van zorg, natuur en wonen kan die bewustwording groeien.

Programma

Tijdens de inspiratiedag Kunst Versterkt op 3 maart vertellen sprekers over de mogelijkheden van kunst in de samenleving. Zo laat André Schaminée aan de hand van social design zien hoe organisaties en kunstenaars effectiever kunnen samenwerken. Social Designers zijn beeldend kunstenaars en ontwerpers die vanuit hun vakgebied bezig zijn met sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Dr. Anke Coumans gaat in op haar onderzoek over de toegevoegde waarde van kunstenaars en ontwerpers in veranderingsprocessen.  

Voorbeelden

Daarnaast komen er allerlei inspirerende praktijkvoorbeelden aan bod over hoe de kunst op verassende wijze ingezet wordt in andere sectoren. Bijvoorbeeld Froukje de Jong en Loet Hin met hun project Patatoes Go Wild (kunst en akkerbouw) en Joop Mulder met Sense Of Place op het festival Oerol (cultuur en natuur).

Kunst middenin de samenleving

Kunst versterkt is een dag voor beleidsmakers, verenigingen, kunstenaars en producenten, zowel amateur als semiprofessioneel. Het doel is om zowel de kunstsector als andere domeinen in onze samenleving te inspireren om elkaar op te zoeken en samen te werken.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 maart van 16.00 – 21.00 uur in Doarpshûs It Deelshûs, Tolvepaed 2 in Haskerdijken. Kosten: €30,- (inclusief maaltijd, koffie en thee).

Voor aanmelding en meer informatie over het programma en alle sprekers kunt u terecht op www.keunstwurk.nl/kunstversterkt

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *