Grote uitbreidingen elektriciteitsnet Friesland 

ARNHEM – In Friesland gaat netbeheerder Liander de komende jaren 30 nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en 40 stations uitbreiden. Dit is nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Naast netuitbreiding werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken. 

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 beschrijft Liander de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten. Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In een infographic maakt Liander per provincie duidelijk waar de uitbreidingen gepland zijn. 

Ontwikkelingen met grote impact op het elektriciteitsnet 

Friesland kent veel landelijk gebied dat zich goed leent voor de opwekking van duurzame energie. Het aantal windmolens en vooral zonnedaken en -weiden dat duurzame energie opwekt groeit snel. Deze ontwikkeling is nodig om de duurzame energiedoelen te realiseren en heeft tegelijkertijd een grote impact op het elektriciteitsnet. Voor de periode tot 2029 voorziet Liander op dit moment voor Friesland dat veertig van de zeventig stations overbelast raken. Om dat te voorkomen gaat Liander in Friesland de komende tien jaar zo’n dertig nieuwe stations bouwen en veertig bestaande stations uitbreiden. 

Uitbreidingen en nieuwe elektriciteitsverdeelstations 

Half september nam Liander het uitgebreide elektriciteitsverdeelstation van Wolvega in gebruik, een grote stap in het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet in het zuidelijke deel van Friesland. Volgende op de lijst van Liander zijn de stations van Oldehaske en Oosterwolde. In het noordoostelijke deel van Friesland gaat Liander de stations in Dokkum, Holwerd en Ameland verzwaren en wordt op veel plaatsen het middenspanningsnet versterkt. Daarna worden de stations Drachten, Lemmer en Bergum uitgebreid met nieuwe transformatoren. Daarnaast wordt een nieuw station bij Bolsward gebouwd, dat ook ingezet wordt om de groei in duurzame energie in het zuidwesten van de provincie op te vangen. Tevens werkt Liander aan plannen voor een nieuw onderstation nabij Leeuwarden om verdere toekomstige groei op te vangen. 

Slimme, efficiënte inrichting van het toekomstige energiesysteem 

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het vandaag gepubliceerde Investeringsplan 2020 – 2029 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.

Bron Liander

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *