Grote temperatuurverschillen

WAGENINGEN – Het voorjaar is de tijd van het jaar waarin de klimatologische curve van zowel de temperatuur als het aantal zonuren een duidelijk stijgende lijn laat zien. Karakteristiek voor deze periode zijn echter ook de grote temperatuurverschillen binnen Europa. In delen van Lapland vriest het overdag plaatselijk nog, terwijl het in Spanje regionaal tropisch warm is met ruim 30 graden. Ook in eigen land zien we echter temperatuurverschillen.

De verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa zijn goed uit te leggen aan de hand van bijvoorbeeld de hogere zonnestand en meer instraling van de zon in het voorjaar in het zuiden ten opzichte van het noorden, maar ook de beginsituatie na een koud of juist mild winterseizoen speelt een grote rol. Zo kost het smelten van ijs en sneeuw in bijvoorbeeld Scandinavië al heel veel energie en daar beginnen ze dus met een grote achterstand.

Nederland

Ook in Nederland zien we deze verschillen in het voorjaar, maar dan vooral tussen de kuststrook en het binnenland. Bij ons heeft dat echter vooral te maken met de temperatuur van het zeewater. Na de winter is het Noordzeewater in het voorjaar nog relatief koud en feit is dat water minder snel opwarmt dan land. Het koudere zeewater maakt dat de lucht boven de kuststrook, maar bijvoorbeeld ook de Waddeneilanden veel minder snel opwarmt.

Kust versus binnenland

Ook de komende dagen ziet MeteoGroup die verschillen in temperatuur tussen de kust en het binnenland dagelijks terugkomen, al zijn ze ditmaal relatief klein. Er waait een stevige zuidwestelijke wind en daarmee krijgt vooral het noordwestelijk kustgebied, waaronder de Kop van Noord-Holland en de westelijke Waddeneilanden, een aanvoer vanaf zee. De middagtemperatuur stokt daar dan ook bij de temperatuur van het zeewater; rond 14 graden. Landinwaarts waait de wind meer vanuit Frankrijk en koelt onderweg dus niet of nauwelijks af. Daar wordt het dan ook 16 tot 17 graden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *