Grote stijging leden It Fryske Gea

Koopplein AmelandOLTERTERP – Het aantal leden van It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, is in 2011 explosief gestegen. Het aantal leden is het afgelopen jaar met meer dan 6.500 gestegen tot 28.550 eind november. In absolute cijfers is It Fryske Gea landelijk gezien als onderdeel van de 12 Landschappen zelfs de grootste stijger.

Deze grote stijging is onder andere veroorzaakt door de diverse acties dit jaar en de succesvolle samenwerking van de natuurbeschermingsvereniging met De Friesland Zorgverzekeraar in het Natuurcollectief.

Sinds 2009 kent It Fryske Gea een samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar in de vorm van het Natuurcollectief. Het gezamenlijke doel is ervoor zorgen dat mensen actief en dichtbij huis van de natuur kunnen genieten.

De Friesland Zorgverzekeraar biedt deelnemers aan het Natuurcollectief bovendien korting op diverse verzekeringen. Ook doet zij namens de deelnemers een donatie aan It Fryske Gea. Een welkome bijdrage om de natuur ook voor toekomstige generaties te behouden.

Natuur en gezondheid

Omdat actief bewegen in de vrije natuur gezond is, hebben It Fryske Gea en De Friesland samen het Natuurcollectief opgezet. De gedachte was dat verzekerden hierdoor konden genieten van een voordelige premie, én bovendien van de natuur in hun omgeving. En dat werkt. Al snel werd duidelijk dat mensen natuur net als gezondheid erg belangrijk vinden. Door deze twee te combineren in het Natuurcollectief kon aan beide behoeften gehoor worden gegeven.

Het resultaat is voordeel voor de verzekerde en de natuur! En door het lidmaatschap van de natuurbeschermingsorganisatie genieten de deelnemers ook volop van de natuur. De activiteiten en de voordelen van het lidmaatschap van It Fryske Gea genieten een grote belangstelling. Daarom hebben veel mensen dit jaar het besluit genomen om zich te verzekeren via het Natuurcollectief wat voor It Fryske Gea in 2011 een grote groei in ledental betekende tot het huidige recordaantal van 28.550 leden!

Provinciale Landschappen de grootste stijger

It Fryske Gea is één van de twaalf provinciale Landschappen in Nederland. Gezamenlijk hebben ze op dit moment een achterban van ruim 308.614 donateurs. In absolute cijfers zijn de 12 Landschappen de grootste stijger met 8.151 donateurs erbij. Landelijk staan de Provinciale Landschappen wat betreft hun ledental nu op de vierde plaats. Dat is in het radioprogramma Vara’s Vroege Vogels op zondagochtend 18 december bekendgemaakt.

Provinciale Landschappen, regionaal gewortelde organisaties die staan voor natuur, landschap en erfgoed, hechten veel waarde aan een grote betrokkenheid vanuit de lokale bevolking.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *