Grote piekbelasters als eerste aanpakken

LEIDEN – "Pak ook grote industriëlen aan', dat zegt Stichting Duinbehoud over het advies van Johan Remkes. Het advies van Johan Remkes is helder, stelt Duinbehoud: om een stap verder te komen in de aanpak van de stikstof problematiek moeten als eerste de grote piekbelasters worden aangepakt. En als het aan de Stichting Duinbehoud ligt dan zijn dit niet alleen de grote agrarische bedrijven, maar ook de grote industriëlen zoals Tata Steel en Schiphol. Want, zo stelt Marc Janssen directeur van Stichting Duinbehoud: “60% van de stikstofdepositie komt niet vanuit de agrarische sector, maar vanuit andere sectoren. En die sectoren moeten ook hun bijdrage leveren aan de oplossingen voor de stikstof problematiek”.

Toekomst natuur en landbouw

Een sterk punt in het advies van Remkes is, dat hij stelt dat het herstel van de natuur gelijk moet opgaan met een transitie van de landbouw. Alleen door samen te werken aan een toekomst voor natuur én landbouw komen we een stap verder. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de provincies, die een belangrijke rol hebben bij de uitvoering van het beleid op regionaal niveau, tempo gaan maken. Aan de vergadertafels moet worden gewerkt aan concrete actieprogramma’s. Er moeten resultaten worden geboekt in plaats van rapporten worden geproduceerd.

Bufferzones

Een belangrijk punt in het advies van Remkes is het zoneren van het landelijk gebied. Er worden rode zones voorgesteld waar de landbouw de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen en gele zones rond de Natura 2000-gebieden. Deze gele zones (de bufferzones) moeten de Natura 2000-gebieden beschermen. Zij bieden ruimte voor extensieve landbouw of andere functies. Stichting Duinbehoud stelt bufferzones voor van circa 2 kilometer breed.

Bron Stichting Duinbehoud

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *