Grootschalige handhavingsactie Waddenzee

LEEUWARDEN – Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) organiseert op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober een gezamenlijke inspectie in het Waddengebied. Het is voor het eerst dat het SIW zo’n grote gebiedsoverschrijdende handhavingsactie organiseert in Noord-Nederland.

De inspectie-organisaties die hier aan meewerken zijn Rijkswaterstaat, de Landelijke Eenheid van de politie, de Provincies Groningen en Fryslân, Staatsbosbeheer, de NVWA, het Ministerie van LNV, een aantal Waddenzeegemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, de FUMO en het Openbaar Ministerie. Rijkswaterstaat neemt niet alleen deel aan de actie, maar coördineert deze ook.

Speciale thema’s

De inspecteurs controleren te land, ter zee en vanuit de lucht. Dit doen zij aan de hand van een aantal thema’s. Er wordt onder andere gecontroleerd op strandrijden, beroepsmatige-, recreatieve- en visserij activiteiten, snelvaren en illegale bezigheden in de kwelders.

Samen sterker

Daarnaast versterkt de gezamenlijke actie de samenwerking tussen de inspectie-organisaties. Zo gaan de inspecteurs van de verschillende organisaties niet los van elkaar, maar veelal mét elkaar op pad. De gezamenlijke actie vergroot ook de bekendheid bij het publiek over wat wel en niet kan in een beschermd natuurgebied.

Overkoepelende app

De handhavers maken zoveel mogelijk gebruik van de app ‘toezichtloket.nl’. De app is al een tijdje in gebruik maar wordt nu voor het eerst op grote schaal ingezet. Door toezichtloket kunnen inspecteurs hun gezamenlijke bevindingen eenvoudig invoeren en wordt de handhavingsinformatie op een uniforme manier toegankelijk gemaakt. Daardoor verbetert het gezamenlijke inzicht in welke bevindingen er zijn geconstateerd, in welk gebied en hoeveel tijd hieraan besteed is.

Meer handhavingsacties

In Noord-Holland is een dergelijke handhavingsactie vaker georganiseerd. Op basis van de positieve geluiden, pakken Groningen en Friesland dit nu ook op. De handhavingsactie blijft overigens niet beperkt tot in oktober. Ook in november vinden er gezamenlijke inspecties plaats. Deze data worden niet bekendgemaakt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *