Groot onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied

LEEUWARDEN – Drie jaar lang gaan overheden, natuurorganisaties en watersportorganisaties, samenwerkend binnen het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, onderzoek doen naar de interactie tussen natuur en vaarrecreatie in de Waddenzee. Dankzij een grootschalig en integraal onderzoek wordt een enorme hoeveelheid data toegankelijk. Doel van het onderzoek is de kwaliteit van de Wadden als natuur- en recreatiegebied te versterken.

“We willen graag nagaan óf en hóé vaarrecreatie invloed heeft op de Waddenzee”, zegt Kim Uittenbosch, programmamanager van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. “Dit onderzoek is een essentieel onderdeel uit het Actieplan. Door de grote hoeveelheid data samen te brengen kunnen we trends waarnemen die anders onzichtbaar blijven. Het onderzoek wordt opgenomen in het basis monitoringsysteem voor het Waddengebied. Dat geeft aan hoe relevant het is.”

Integrale aanpak

Het onderzoek combineert bestaande databestanden van het Waddengebied met inzicht in de beleving van de recreant. Zo zal het onder meer gebruikmaken van databestanden en tellingen van vogels en zeehonden en data over de recreatievaart (radargegevens, vliegtuig-, haven- en sluistellingen). Tegelijk kijken onderzoekers naar de interactie tussen recreatie en natuur. Daarbij maken ze onder meer gebruik van waarnemingen van wadlopers en zeekanoërs. Voor het eerst wordt ook de beleving van de recreant in beeld gebracht, bijvoorbeeld met behulp van de online community Greenmapper (www.greenmapper.nl).

De koppeling van verschillende gegevensbronnen is uniek. Alleen al de radargegevens leveren jaarlijks zo’n 60 miljoen ‘records’ op, die helpen om de impact van vaarrecreatie op de Waddenzee in beeld te brengen. Dit najaar worden al de eerste resultaten verwacht.

Monitoringconsortium Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, SOVON, Rijksuniversiteit Groningen en De Karekiet landschap en ecologie. Het programma beslaat drie jaar en wordt na elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Projectleider Bertus van der Tuuk benadrukt dat hij niet de verstoring van de Waddennatuur door waterrecreanten wil aantonen. “Vaarrecreatie op het Wad gaat om genieten, waarderen en beleven. Met dit onderzoek willen we die positieve elementen zo objectief mogelijk in beeld brengen. Als we beter begrijpen wat de wisselwerking is tussen natuur en recreatie, kunnen we beide versterken.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *