Groen licht voor testen innovatieve asfaltbekleding op Friese Waddenzeedijk 

LEEUWARDEN – In december 2018 ontving Wetterskip Fryslân in het kader van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) een beschikking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarmee staat het licht op groen voor het testen van innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken op een echte zeedijk. Wetterskip Fryslân, een van de deelnemende waterschappen aan de POV-W, treedt als opdrachtgever op voor dit onderzoek. Het Wetterskip stelt negen proefvakken beschikbaar op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan. Marktpartijen worden uitgenodigd om deze vakken komende zomer te vullen met asfaltinnovaties. 

Bé de Winter, DB-lid Wetterskip Fryslân: “In deze praktijkproef zoeken wij de samenwerking op met marktpartijen. Veel innovaties ontstaan door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daar zit gespecialiseerde kennis. Wij hebben een stuk zeedijk waarop we aan de buitenzijde veilig en verantwoord stukken bestaand asfalt kunnen vervangen door nieuwe asfaltmengsels en asfaltconstructies en met nieuwe aanbrengtechnieken. De komende jaren houden we nauwlettend in de gaten hoe deze proefvakken zich houden”. 

Vernieuwing is nodig 

Op ruim 500 kilometer Nederlandse dijk ligt asfaltbekleding. Asfalt werd in het verleden vaak gebruikt, omdat het sterk, relatief goedkoop en snel aan te leggen was. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan 30 jaar en begint mankementen te vertonen. Een deel is inmiddels afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekleding op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Om te komen tot verbeteringen van asfaltdijkbekleding, is behoefte aan innovatie. 

Daarbij kan gedacht worden aan andere samenstellingen van het asfalt, asfaltconstructies waarbij bijvoorbeeld ook ondergrond en slijtlaag worden meegenomen, en de wijze van aanbrengen. 

Verantwoord testen 

Om tot verbeteringen te komen is binnen het onderzoek eerst een ontwerpmethode en een functionele leidraad opgesteld die in lijn is met de Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het WBI bevat de methoden en regels die waterkeringbeheerders moeten gebruiken bij de beoordeling van de zeedijken. Daarnaast is een testmethode ontwikkelt om de verschillen in levensduur van de innovatieve asfaltmengsels vast te stellen. 

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *