Grenscorrectie Schiermonnikoog

GRONINGEN – Het Waddengebied is geen dag gelijk. De dynamiek van de getijden zorgt er ook voor dat de vorm van de eilanden verandert. Het eiland Schiermonnikoog is hierdoor aan de oostzijde over de gemeentegrens gegroeid. Om onduidelijkheden over beheer en tijdens calamiteiten te voorkomen hebben de colleges van de betrokken gemeenten en de provincies gezamenlijk besloten een grenscorrectie door te voeren. Het voorstel is dat de nieuwe grens in het midden van de geul van de Eilanderbalg komt te liggen, net als bij de vorige correctie op 1 januari 2006. 

De procedure

Voor de grenscorrectie tussen de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland én tussen de provincies Fryslân en Groningen is een officiële herindelingsprocedure nodig. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben vandaag, dinsdag 17 maart 2020, een belangrijke stap in de procedure gezet: het vaststellen van het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten en Provinciale Staten van Groningen worden uitgenodigd op het voorstel te reageren. Daarnaast is het voor een ieder mogelijk om van 25 maart tot en met 19 mei 2020 te reageren op de grenscorrectie.

Het herindelingsontwerp ligt ter inzage op de gemeentehuizen in Winsum en Schiermonnikoog, en op het provinciehuis in Leeuwarden. Ook zijn de documenten en informatie over de procedure te vinden op www.fryslan.frl/grensschiermonnikoog. Na de zienswijzeprocedure wordt het herindelingsontwerp zo nodig door GS Fryslân aangepast en ter vaststelling voorgelegd aan de Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. De procedure is erop gericht de grenscorrectie per 1 januari 2021 plaats te laten vinden.

Bron: Provincie Groningen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *