Gouden Gidsen Gilde

Nes (NOARDEAST) – Op zaterdag 14 januari is de unieke cursus ‘het Gouden Gidsen Gilde’ van start gegaan, een initiatief van Stichting Vitale Waddenkust in samenwerking met It Fryske Gea en de Waddenvereniging. De eerste zesendertig cursisten deden deze zaterdag kennis op over onder meer landbouw en ecologie, de Wadden, de historie, taal en identiteit. De docenten die zijn betrokken zijn allen specialist op een vakgebied. Op deze eerste dag vertelde Meindert Schroor over de landschapsbiografie en Lydia Barkema geeft les in didactiek.

"Het enthousiasme van geïnteresseerden is groot", aldus Anke Bijlsma van Vitale Waddenkust. "Een aantal deelnemers is al gids maar er is ook een groep die door de aangeboden kennis wil ontdekken of zij hiervoor geschikt zijn. Omdat het gezelschap zo divers is, houden we rekening met verschillende behoeftes. Mede door subsidie vanuit de Versnellingsagenda worden twee variaties aangeboden. De cursisten van vandaag volgen op vier zaterdagen in vier maanden het programma. De tweede groep volgt de cursus op twee avonden per week gedurende vier weken tijd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze avondvariatie, maar die is ook al bijna vol, opgave kan via de website van Vitale Waddenkust”.

Na afronding van het eerste deel krijgt de deelnemersgroep het certificaat ‘Zilveren Gids’. Na de zomer volgt er nog een verdiepingspakketpakket waarbij ze het predicaat ‘Goud’ kunnen behalen. Een evaluatie aan het eind van het traject hoort bij deze pilot. "De lessen worden op diverse locaties in de regio gevolgd zodat we meteen kennis maken met een bepaalde streek. Daarnaast hoort er een aantal excursies bij die praktijk en theorie verenigen”, zegt programmaleider Sjak Papma.

Wanneer de gidsen de cursus hebben afgerond komen ze met hun specifieke kwaliteiten op het digitale platform van het Gouden Gidsen Gilde waardoor ze te boeken zijn voor bewoners, toeristen en organisaties.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *