Gezamenlijke viering kerken Ameland

HOLLUM – ‘Doe goed, zoek recht’ is het thema van de gezamenlijke viering van de Amelander kerken. Deze wordt op zondag 22 januari om 10.00 uur gehouden tijdens de week van gebed. We staan erbij stil dat we geroepen zijn om recht te doen aan onze medemensen. Dan zijn we een bron waar anderen weer nieuwe energie van krijgen.

De viering is voorbereid door de oecumenische werkgroep en wordt gehouden in de Herenwegkerk te Hollum. Via YouTubekanaal Protestants Ameland is de dienst ook te volgen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn namens het Rectoraat van Sint Clemens, de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland en de Hervormde Gemeente Ameland.

De collecte gaat naar de stichting Naar School in Haïti. Dit initiatief is ontstaan uit de overtuiging van Marijke Zaalberg dat onderwijs een einde kan maken aan armoede. Zij is in 1998 begonnen met lesgeven en nu staat er een school waar 250 kinderen onderwijs volgen. Ook krijgen zij hier maaltijden, medische zorg en in sommige gevallen tijdelijk onderdak. In Haïti is meer dan 80% van de mensen analfabeet of werkloos. Velen leven met weinig perspectief. Maar voor deze kinderen maakt de stichting het verschil.

Uw bijdrage kunt u overmaken via dit rekeningnummer: Rabobank NL64RABO0302019170 t.n.v. Diaconie Fed DG Ameland o.v.v. Haïti. Hartelijk dank voor uw steun. Of zoals ze in Haïti zeggen: Mesi Anpil!

De gezamenlijke voorbereidingscommissie van de kerken

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *