Gemini steunt onderzoek energietransitie Wadden

HARLINGEN – Het offshore windpark Gemini, het grootste windpark van Nederland, wordt vandaag officieel geopend. Het ligt op 60 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog/ Ameland. De Waddenvereniging heeft de aanloop van de bouw van het park positief kritisch gevolgd. Positief ten aanzien van opwekking van windenergie in de Noordzee buiten de 12-mijlszone en kritisch om de gevolgen voor natuur en milieu zo klein mogelijk te houden. Gemini heeft de opmerkingen van de Waddenvereniging serieus genomen en goed samengewerkt. Gemini vindt het werk van de Waddenvereniging zo belangrijk, dat het graag met een donatie van 10.000 euro wil steunen. De Waddenvereniging heeft voorgesteld het geld in te zetten voor een haalbaarheidsonderzoek dat energietransitie in het gebied ondersteunt zonder aantasting van het open waddenlandschap.

De Waddeneilanden willen energieneutraal worden en er gaan daarom ook stemmen op voor grote windturbines op de eilanden. De impact van windmolens op het waddenlandschap is groot. De Waddenvereniging stelt daarom voor om te onderzoeken of ieder eiland een eigen turbine op zee zou kunnen hebben. Waar dit zou kunnen, wat het zou kosten en hoe het gefinancierd zou kunnen worden zijn vragen die met de donatie van Gemini verkend kunnen worden. De Waddenvereniging bereidt daarnaast ook een bredere verkenning voor hoe energietransitie in het waddengebied vorm kan krijgen met respect voor natuur en landschap.

Onderzoeken laten zien dat wind op de Noordzee ecologisch goed kan uitpakken, maar het komt niet zonder prijs. Zo moet een windmolenpark gebouwd worden en dat kan gepaard gaan met behoorlijke verstoring in zee. De verstoring komt vooral door de productie van onderwatergeluid waar vissen en zeezoogdieren last van hebben en verstoring van de bodem. Daarnaast moeten kabels getrokken worden van het zeepark naar land en een deel daarvan moet dan door de Waddenzee. 'Energiewinning zonder effect op natuur en milieu bestaat niet. Hinder bij de bouw en de kabels is een prijs die we moeten betalen voor meer wind op zee', aldus Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. Wind op zee is volgens de Waddenvereniging een belangrijke schakel in de energietransitie.

Bron: Waddenvereniging

⇒ lees hier meer over Gemini

lees hier meer over Windmolenparken

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *