Gemeenteraad Ameland speelt weer Sinterklaas

BALLUM – De Amelander gemeenteraad speelt voor Sinterklaas. Eind oktober verkoos de raad de OZB niet te verhogen en in de raadsvergadering van maandagavond werd het toeristenbelastingtarief voor groepsverblijven verlaagd van 1 euro 55 naar 75 eurocent.

Toeristenbelasting

Op de agenda van de raadsvergadering van maandag stond een voorstel voor een andere systematiek om de toeristenbelasting te innen. Daar was een onderzoek aan voorafgegaan. Voor campings worden de forfaits aangepast, groepsaccommodatie betalen 1 euro 25 toeristenbelasting en voor de overige categorieën worden de werkelijke aantallen overnachtingen berekend op basis van 1 euro 55 per persoon per nacht. Zo stond het in het collegevoorstel en met de minder inkomsten aan de ene kant en meer inkomsten elders zou de uitkomst voor de gemeentelijke schatkist geen verschil maken.

Groepsverblijven

Dat was Ameland’82 en CDA niet genoeg. Hun amendement om van het toeristenbelastingtarief voor groepsverblijven 75 eurocent te maken werd nipt aangenomen. De twee fracties misten de stemmen van Marieke van Schaijk en Jeppe Groenewold, beiden uitbaters van een groepsverblijf, maar kregen Alice de Jong van Algemeen Belang Ameland mee en sleepten hun amendement er met 5 tegen 4 stemmen door. De verlaging is nodig, menen CDA en A’82, opdat de schoolreisjes naar het eiland niet te duur worden voor de scholen.

Sinterklaas

De verlaging van de toeristenbelasting voor de groepsverblijven scheelt de Amelander schatkist 160.000 euro. Door de niet-verhoging van de OZB, eind oktober, komt er 65.000 euro minder aan belasting binnen, waarmee Ameland jaarlijks 225.000 euro minder heeft te besteden. “Het is campagnevoeren met de gemeentekas, Sinterklaas spelen met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet”, murmelt het op de publieke tribune.

Bevoordeling

En waarom moet één sector op deze manier bevoordeeld worden? Raadslid André Tuil (VVD), tegenstander van de bevoordeling, vraagt het zich hardop af. “Belastingverlaging is mooi, maar waarom één doelgroep en waarom zoveel? En er zitten niet alleen kinderen in de groepsaccommodaties.” Irma Marinus (PvdA) krijgt er een raar gevoel bij. “Kom, we grijpen in de lucht naar aanleiding van een brief van de Vereniging van Groepsverblijven. Hoe rechtvaardig je 75 cent naar andere verhuurders?" Marinus doelt op een brief die de Groepsverblijven naar de raad stuurden met het verzoek de toeristenbelasting naar een euro te verlagen. A’82 en CDA snoepten daar met hun amendement nog weer een kwartje van af.

Gat in het systeem

Portefeuillehouder financiën, Albert de Hoop, is tegenstander van het amendement. “Je mag geen onderscheid maken,” zegt hij, maar met het aannemen van het amendement is dat onderscheid wel gemaakt. “Met deze methode schiet je weer een gat in het nieuwe systeem!” Chris Brouwer (A’82) ziet het voordeeltje voor de groepsverblijven als een investering in de toekomst. “Jongeren zijn onze toekomstige klanten,” werpt ook Jeroen de Jong (CDA) in het midden.

Albert Cuyp

De oppositie verdedigt het collegevoorstel. Oppositielid Marinus maakt zich ernstige zorgen: “Er wordt hier met twee maten gemeten. Is dit niet aan te vechten?” Verontwaardigd voegt ze er aan toe: “Ik heb het gevoel dat we op de Albert Cuyp staan. Voor ons ligt een goed collegevoorstel.” Tuil verwondert zich ook in hoge mate: “Missschien zijn er wel andere partijen die zich benadeeld voelen. En mensen die een dure villa huren, moeten die dan 3 euro 50 betalen?” Tuil tot slot: “Jammer dat we deze kant opgaan. Dit is geen breed gedragen beleid, maar hier en daar wat uitdelen.” 

Als door een slang gebeten

Irma Marinus maakt nog een opmerking dat het niet integer is dat mensen die betrokken zijn meestemmen over het amendement. Van Schaijk (CDA) en Groenewold (A'82) hadden zich tot dan niet laten horen, maar na Marinus haar opmerking reageert het A’82 raadslid als door een slang gebeten. Groenewold: “Wij zijn mans genoeg om dat zelf te bekijken.” Als het op de stemming aankomt steekt zowel Marieke van Schaijk als Jeppe Groenwold de vinger op om te zeggen dat ze niet meestemmen vanwege betrokkenheid bij de sector. Het CDA/ A’82 amendement lijkt geen meerderheid te halen, maar dan is daar nog ABA. Jan Wijnberg en Jeroen Leijstra stemmen tegen maar Alice de Jong stemt voor. En zo komt de 75 cent toeristenbelasting voor de groepsverblijven alsnog door de raad.

Wat kost het?

A’82 en portefeuillehouder financiën steggelen tijdens de raadsvergadering over hoe groot het gat in de begroting wordt na het geamendeerde collegevoorstel. Rudolf Teuben (A’82) stelt dat door aanpassing van de gehele systematiek er inclusief de verlaging van de toeristenbelasting voor groepsverblijven een gat overblijft van circa 90.000 euro. Albert de Hoop noemt een bedrag van 160.000 euro.

De berekening en inning van toeristenbelasting gaat per 2018 volgens het nieuwe systeem. De forfaits voor campings wordt aangepast en geldt alleen nog bij vaste en seizoenplaatsen en de heffing voor alle overige belastingcategorieën wordt gebaseerd op werkelijke aantallen overnachtingen. Voor de overnachtingen in groepsaccommodaties wordt een afwijkend, lager, belastingtarief opgenomen.

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de aanpassing van de forfaits voor de groep campings leidt tot minderopbrengsten van € 170.000. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de gemeente verwacht dat dit bedrag wordt gecompenseerd door meeropbrengsten bij andere categorieën.

Een aanpassing van het tarief voor groepsaccommodaties naar € 1,25 betekent aanvullend nog eens een derving van inkomsten van ruim € 60.000. Een aanpassing van het tarief voor groepsaccommodaties naar € 0,75 betekent een derving van rond de € 160.000. Het totaalpakket van aanpassingen waartoe nu is besloten, leidt dan ook tot minder inkomsten van € 330.000 (campings € 170.000 en groepsaccommodaties € 160.000). Naar verwachting is er sprake van meeropbrengsten van € 170.000 bij andere categorieën (niet zijnde campings en groepsaccommodaties). Per saldo wordt de begroting vanaf 2018 met een bedrag van € 160.000 verlaagd.

Over de verschillen in berekening van Teuben en De Hoop zegt de gemeente: "Uit de onderzoeksresultaten van het bureau Legitiem bleek de conclusie dat minderopbrengsten campings waarschijnlijk gecompenseerd worden door meeropbrengsten bij andere categorieën. Pas later is het nieuwe tarief voor de groepsaccommodaties verwerkt in de verordening en het financiële effect daarvan is niet meer expliciet benoemd in het raadsvoorstel. We beseffen dat argument 1.4 (in het collegevoorstel – red.) anders gelezen kan worden, maar dit is hoe het is bedoeld." 

lees hier Ingezonden – Geld klotst tegen de plinten, deel 2

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *