Gemeentehuis renoveert met schuin oog naar Camminghaslot

BALLUM – Aan het gemeentehuis worden noodzakelijke aanpassingen gedaan waar 500.000 euro voor uitgetrokken wordt. De renovatie kan niet wachten omdat de werkomgeving in het gemeentehuis niet voldoet. Het is er ’s zomers te heet en ’s winters te koud. De installaties worden verduurzaamd, met een aangenamer werkklimaat tot gevolg en daarbij een lagere energierekening en minder verstook van fossiele brandstof.

Met deze verduurzaming wordt niet gewacht tot de herbouw van het Camminghaslot een feit is. Aanvankelijk werd gesuggereerd dat het geld dat nu in de renovatie van het bestaande gemeentehuis wordt gestoken beter opgespaard kan worden voor een mooi groot gezamenlijk Camminghaslot. Mannen verenigd in een stichting willen het antieke gebouw graag in het weiland bij Ballum terug. In april kregen de mannen achter het slot-plan nog een steun in de rug van het Iepen Mienskipsfûns met een subsidie van 27.000 euro als bijdrage in de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. Dat loopt nog.

De gemeente kijkt nog steeds met een schuin oog naar dat plan en flirt met de gedachte dat de gemeenteraad eens in het herbouwde slot zal vergaderen, maar laat zich er niet door weerhouden noodzakelijke aanpassingen aan het eigen gebouw te doen.

Wat nu op stapel staat en waar de vijf ton voor wordt uitgetrokken is geen verbouwing, stelt wethouder Theo Faber gerust. “Er wordt geen steen verplaatst.” Nog altijd bestaat de mogelijkheid dat het slot er komt en dat de gemeente daar gebruik van gaat maken. Voor dit moment is duurzaamheid belangrijk en een goed werkklimaat voor de medewerkers. Faber, nadat duidelijk wordt dat alle fracties zich in het collegevoorstel kunnen vinden: “Ik ben blij dat u oog heeft voor de mensen die hier moeten werken, in de zomer en in de winter.”

Vijf ton is een enorm bedrag, maar wel besteed, concludeert de raad. Dat Camminghaslot staat er nog niet en ondertussen moet er wel gewerkt worden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *