Gemeente geen grote rol bij ontwikkelingen paal 3

HOLLUM – Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de Hollumer duinen heeft PA de diverse betrokkenen om reactie gevraagd: Gemeente Ameland, Rijkswaterstaat, Vitens, NAM, Provincie Fryslân en het Rijk. Gemeente Ameland wijst er in haar reactie op wie waarvoor verantwoordelijk is.

Voor deze locatie is de provincie bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming.

Voor het saneren van de boorput zelf, in het kader van de Mijnbouwwet, is het ministerie van EZK het bevoegd gezag.

De gemeente heeft in het recente verleden een sloop- en omgevingsvergunning afgegeven en heeft dit najaar meegedacht over de logistieke operatie van het afvoeren van het sloopmateriaal.

In het verleden heeft de gemeente geopperd om deze locatie mee te nemen in een totale bodemsaneringsoperatie voor het eiland. Daar heeft NAM toen van afgezien omdat de NAM de boorlocatie ook nog moest saneren. Daar is de NAM nu mee bezig.

Over de timing van de sanering en of die versneld is door de duinafslag zegt de gemeente niets en verwijst naar RWS en NAM.

Over de gevolgen voor de waterwinning kan de gemeente geen uitspraken doen, zegt de woordvoerder. Dit is aan Vitens. De bodemverontreiniging is bij alle partijen in beeld en de situatie is, voor zover bij de gemeente bekend, niet bedreigend. Voor meer daarover verwijst de gemeente naar het waterleidingbedrijf.

Woordvoerder Benne Holwerda: “De gemeente houdt de locatie uiteraard ook in de gaten, maar speelt formeel geen grote rol. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij diverse andere partijen (NAM, RWS, Vitens, Provincie, EZK). Ons beeld is dat die hun verantwoordelijkheid serieus nemen.”

Dossier Aardgaswinning

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *