Gemeente Ameland verliest zaak om galerie

LEEUWARDEN – De Leeuwarder Kantonrechter heeft gemeente Ameland op alle punten in het ongelijk gesteld. De huuropzegging van Galerie Philadelphia – the Jewel in Nes omwille van de Waddencampus is niet terecht.

Ameland gaf aan het gebouw nodig te hebben omdat plannen voor de Waddencampus nu wel erg concreet zijn geworden. De gemeente schermt met de subsidies die de Minister van OCW en Provincie Fryslân aan Nordwin College toezegden om dat argument kracht bij te zetten.

De planvorming rond Waddencampus is serieus, oordeelt de kantonrechter, maar onvoldoende concreet om de galerie uit het pand te verdrijven.

Het project Waddencampus richt zich op verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, die voor Ameland een verbreding van de bestaande monocultuur (horeca) tot stand moet brengen. Het Nordwin College fungeert daarbij als trekker. Waarom dat beslist in het oude gemeentehuis, de huidige galerie moet, maakt de gemeente onvoldoende duidelijk. De rechter wijst er ook op dat bij de subsidietoezegging van het ministerie de verbinding met Ameland niet is uitgekristalliseerd en dat de planvorming rond de Waddencampus zich nog steeds in het stadium van aangehouden collegebesluit bevindt. Ook is Waddencampus geen gebouw maar een virtueel werkatelier, waarbij niet al het werk fysiek op Ameland plaats hoeft te vinden. Het slagen van de Waddencampus is niet afhankelijk van een centraal gelegen gebouw, oordeelt de kantonrechter.

Esther Nagtegael van Galerie Philadelphia – the Jewel geeft aan het pand nodig te hebben om haar bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Bovendien woont ze boven de galerie. De gemeente mag de huurovereenkomst niet beëindigen vanwege de Waddencampusplannen. Gemeente Ameland wordt volledig in het ongelijk gesteld en veroordeeld tot het betalen van € 1.500 wegens de kosten die Nagtegael heeft moeten maken.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *