Gemeente Ameland

Aangevraagde en verleende vergunningen
Gemeente Ameland gebruikt deze ruimte op de website van PA voor gemeentelijke mededelingen. De inhoud van deze pagina is voor rekening van de gemeente. De website van gemeente Ameland is www.ameland.nl

Week 44
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Rixt van Doniastraat 7, 9163 GP: bouwen van een aanbouw aan de woning 29-09-2021
 • Buren: Bosrand 106, 9164 LG: aanpassen van de tuin 29-09-2021
 • Nes: Burgemeester Waldastraat 20a, 9163 JC: wijzigen van de bestemming van het bijgebouw 02-10-2021
 • Hollum: Pietje Miedeweg 6 en 6a, 9161 CK: snoeien en kappen van de boomsingel 03-10-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Eeuwe de Vriesstraat 2, 9161 CE: bouwen van een aanbouw (gewijzigd plan t.o.v. reeds verleende vergunning) 12-11-2021

Kabels en leidingen

 • Buren: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van een kabel (huisaansluiting) op een tracé langs de Pastoor Scholtenweg in Buren op Ameland 12-11-2021
 • Nes: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van een distrubutieleiding op een tracé langs de Miedenweg, het Heringhiem, de Commandeursstraat, en het Jelle Hansenpad in Nes op Ameland 13-11-2021
 • Buren: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van een distrubutieleiding op een tracé langs de Paasduinweg en het Tiemanshiem in Buren op Ameland 13-11-2021
 • Ballum: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van een distrubutieleiding op een tracé langs de Smitteweg, de Klaas Nobelweg, en de Miedeweg in Ballum op Ameland 13-11-2021
 • Nes: Vitens N.V.: vergunning voor het aanleggen van een hoofdleiding op een tracé langs de Miedenweg, het Heringhiem, en de Polderweg in Nes op Ameland 13-11-2021
 • Buren: Vitens N.V.: vergunning voor het aanleggen van een hoofdleiding op een tracé langs de Paasduinweg en het Tiemanshiem in Buren op Ameland 13-11-2021
 • Ballum: Vitens N.V.: vergunning voor het aanleggen van een hoofdleiding op een tracé langs de Smitteweg, de Klaas Nobelweg, en de Miedeweg in Ballum op Ameland 13-11-2021
 • Buren: N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland: instemming voor het aanleggen van een glasvezelkabel op een tracé langs de Paasduinweg en

Week 43
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Burgemeester Waldastraat 4, 9163 JC: bouwen van een erfscheidingsmuur 23-09-2021
 • Ballum: Strandweg 20, 9162 EV: onderhoud van de boomsingel op de duinwal 27-09-2021
 • Ballum: Klaas Nobelweg (sectie H, nummer 861): bouwen van een woning 27-09-2021
 • Nes: Schoolstraat, 9163: bouwen van een woning met praktijkruimte 28-09-2021
 • Buren: Tiemen Boelensweg 9, 9164 KP: bouwen van een tussenlid tussen woonhuis en schuur 29-09-2021

Evenementenvergunningen

 • Buren: Vereniging Dorpsbelang Buren: Kermis Buren (dorpsfeest) op donderdag 14 oktober, op vrijdag 15 oktober, en op zaterdag 16 oktober 2021 26-09-2021
 • Ameland: Deltaplan Alvleesklierkanker (fonds Maag Lever Darm Stichting): Deltaplan Challenge Ameland op zaterdag 30 oktober 2021 22-09-2021
 • Verleende vergunningen

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Engelsmanhiem 66, 9161 DG: uitbreiden van de recreatiewoning 02-11-2021
 • Ballum: Camminghastraat 6, 9162 EL: kappen van een boom 10-11-2021
 • Hollum: Burenlaan 18, 9161 AK: vernieuwen van de voorgevel 12-11-2021

Evenementenvergunning
Aan onderstaande vergunning zijn voorwaarden verbonden die ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
Ballum: Schietsportvereniging Ameland “De Grauwe Duun”: vergunning voor het organiseren van kleiduifschieten (schietdag) op zaterdag 9 oktober en zaterdag 23 oktober 2021 bij forellenvisvijvers ’t Nijlân in Buren, en op zaterdag 19 februari en zaterdag 12 maart 2022 op een gedeelte van het vliegveld in Ballum op Ameland 10-11-2021

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.

Bezoek via deze link de website van Gemeente Ameland

Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?