Gemeente Ameland

Aangevraagde en verleende vergunningen
Gemeente Ameland gebruikt deze ruimte op de website van PA voor gemeentelijke mededelingen. De inhoud van deze pagina is voor rekening van de gemeente. De website van gemeente Ameland is www.ameland.nl

Week 37
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Herenweg 8, 9161 AM: verbouwen en uitbreiden van de woning 02-09-2021
 • Nes: veerdam: vervangen van de deksloof 02-09-2021
 • Ballum: Camminghastraat 6, 9162 EL: kappen van een boom 02-09-2021
 • Hollum: Eeuwe de Vriesstraat 2, 9161 CE: bouwen van een aanbouw (gewijzigd plan op reeds verleende vergunning) 03-09-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Ameland: Tiemanshiem in Buren, nabij Smitteweg in Ballum, nabij Miedeweg in Nes: bouwen van 26 sociale huurwoningen 15-10-2021
 • Nes: Reeweg 8, 9163 GV: wijzigen gebruiksfunctie 19-10-2021
 • Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en30h, 9163 JC: vervangende nieuwbouw van twee-onder-een-kap recreatiewoning 19-10-2021
 • Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en 30h, 9163 JC: slopen van twee recreatiewoningen 20-10-2021
 • Nes: Paasduinweg 12a, 9163 HV: verbouwen van de kampeerboerderij 20-10-2021

Week 36
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Engelsmanhiem 66, 9161 DG: uitbreiden van de recreatiewoning 31-08-2021
 • U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Buiten behandeling gelaten:

Omgevingsverguningen

 • Hollum: Johan Wilhelm Burgerstraat 2, 9161 BH: aanbrengen van dakisolatie 13-10-2021
 • Nes: Commandeursstraat 6, 9163 JL: plaatsen van een dakkapel 13-10-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Nes: Burgemeester Waldastraat 7, 9163 JB: slopen van een schuur 13-10-2021

Week 35
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Zwarteweg 13, 9163 KC: plaatsen van zonnepanelen 18-08-2021
 • Nes: Miedeweg, sectie A, nummer 5232: bouwen van vrijstaande woning 24-08-2021
 • Buren: Bosrand 2a, 9164 LC: vergroten van de dakkapel en het wijzigen van een kozijn 24-08-2021

Evenementenvergunningen

 • Hollum: Vereniging voor Dorpsbelangen te Hollum: Kermis Hollum (dorpsfeest) op vrijdag 10 september en zaterdag 11 september 2021 19-08-2021
 • Nes: Vereniging Dorpsbelang Nes: Dorpsavond 2.0 (dorpsfeest) op vrijdag 3 september 2021 20-08-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Nes: strand, nabij Strandweg 70: tijdelijk afwijking van het bestemmingsplan tijdens het MadNes Festival 01-10-2021
 • Buren: nabij Duinlandsweg, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummers 285 t/m 291: tijdelijke camping ten behoeve van het MadNes Festival 01-10-2021
 • Hollum: De Blieke 14, 9161 CW: uitbreiden van de recreatiewoning 05-10-2021

Week 34
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Burgemeester Waldastraat 7, 9163 JC: slopen van het pand 09-08-2021
 • Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en 30h: slopen van twee recreatiewoningen 09-08-2021
 • Nes: Oude Steiger 7, 9163 GV: plaatsen van shelter 12-08-2021
 • Buren: Tiemanshiem 15, 9164 JG: wijzigen van de kozijnen 11-08-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Schoolstraat 4b, 9161 BE: bouwen van een aanbouw aan de woning 29-09-2021
 • Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een loods 29-09-2021

Week 33
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Buren: Gladde Duuntjes 31, 9164 MK: aanbouw aan recreatiewoning 06-08-2021
 • Nes: Reeweg 8, 9163 JV: wijzigen gebruik naar kantoorfunctie 09-08-2021
 • U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Nes: Reeweg 2a, 9163 GT: aanbouw kapschuur aan bestaande schuur 21-09-2021
 • Nes: Burgemeester Waldastraat 30 en 30a, 9163 JC: plaatsen van twee dakkapellen op een dubbele woning 21-09-2021
 • Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: slopen van een gebouw 21-09-2021
 • Hollum: Oosterhiem 31, 9161 DK: vervangen van het dak van de recreatiewoning 21-09-2021
 • Hollum: Tussen Dijken 3, 9161 BL: vervangen van de schuur 22-09-2021
 • Buren: Pastoor Scholtenweg 9, 9164 KK: omzetten van recreatiebestemming in detailhandelsfunctie voor een deel van het pand 22-09-2021
 • Nes: Strandweg 2a, 9163 GM: bouwen van appartementen 22-09-2021
 • Buren: Kooiplaats 5, 9164 KN: gebruiken van een deel van de woning voor ondergeschikt recreatief medegebruik 22-09-2021

Week 32
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Oranjeweg 9, 9161 CB: renoveren van het dak 29-07-2021
 • Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: slopen van een deel van het pand 06-07-2021

Evenementenvergunningen

 • Ameland: Sporteiland: XTERRA NETHERLANDS op zaterdag 11 september en zondag 12 september 2021 08-07-2021
 • Ballum: Amelander Men- en Rijvereniging: Paardenmarathon (samengestelde menwedstrijd) op zaterdag 21 augustus 2021 18-07-2021
 • Ameland: Stichting Friesland Beweegt: Vijf Eilanden Wandeltocht (eiland Ameland) op donderdag 12 augustus 2021 23-07-2021
 • Buren: Vereniging Dorpsbelang Buren: Pleinfeest op zaterdag 14 augustus 2021 04-08-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Week 31
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Oosterhiem 20, 9161 DK: bouwen van een recreatiewoning 20-07-2021
 • Nes: nabij Strandweg 70, 9163 GN: organiseren van een festival op het strand 21-07-2021
 • Nes: Miedenweg, 9163: bouwen van een vrijstaande woning 23-07-2021
 • Nes: Miedenweg, 9163: bouwen van een helft van een dubbele woning 23-07-2021
 • Nes: Miedenweg, 9163: bouwen van een helft van een dubbele woning 23-07-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Bliekeduun 8, 9161 CP: wijzigen van de kozijnen en inpandige verbouw 03-09-2021
 • Hollum: Badweg 36-007, 9161 AV: uitbreiden van de recreatiewoning met tuinkamer 03-09-2021
 • Nes: Miedenweg 3, 9163 JN: bouwen van een woning 03-09-2021
 • Buiten behandeling gelaten
 • Hollum: Herenweg 8, 9161 AM: bouwen van een aanbouw aan de woning 07-09-2021
 • Hollum: Herenweg 8, 9161 AM: verbouwen en aanbouwen aan een monumentale woning 07-09-2021

Week 30

Verleende vergunning
Kabels en leidingen
Ballum: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van kabels op een tracé aan de Smitteweg in Ballum op Ameland voor de huisaansluiting van een aantal nieuw te bouwen woningen 02-09-2021

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Bouw loods Strandweg te Ballum’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

Bouw van een loods aan de Strandweg te Ballum. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 12 juni 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Indienen zienswijze
Het oorspronkelijke project is reeds ter inzage geweest van donderdag 19 december 2019 tot en met woensdag 29 januari 2020. Het plan gaat voor een tweede keer ter inzage omdat er naar aanleiding van ingediende zienswijzen een wijziging op de aanvraag is ingediend, in die zin dat de situering van het pand is gewijzigd. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief bijbehorende stukken) en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 5 augustus 2021 tot en met woensdag 15 september 2021. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft?

U kunt de stukken inzien op www.ameland.nl of tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Ballum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.

Bezoek via deze link de website van Gemeente Ameland

Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?