RSS
Zoeken

Gemeente Ameland

Aangevraagde en verleende vergunningen
Gemeente Ameland gebruikt deze ruimte op de website van PA voor gemeentelijke mededelingen. De inhoud van deze pagina is voor rekening van de gemeente. De website van gemeente Ameland is www.ameland.nl

Week 48
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Oosterlaan 1, 9161 AB: plaatsen dakramen en vervangen kozijnen 12-11-2020
 • Hollum: Noorderweg 1, 9161 BR: vernieuwen dakplaten en aanbrengen gevelbekleding 13-11-2020
 • Ameland: aanleggen van twee middenspanningskabels tussen Holwerd en Ameland 16-11-2020
 • Hollum: Kerkpad 2, 9161 AH: renoveren van dakgoten en dakkapellen 17-11-2020
 • Ballum: Reeweg, 9162 ED: nieuwbouwen van een AHPD vergister 18-11-2020
 • Buren: Noordwal 2, 9164 KJ: verbouw kampeerboerderij tot recreatieappartementen 19-11-2020

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn

Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum is 28 december 2020.

 • Nes: Strandweg 51, 9163 GL: plaatsen van een speeltoestel

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Bliekeduun 1, 9161 CP: uitbreiden en renoveren van de recreatiewoning 25-12-2020
 • Buren: Bosrand 106, 9164 LH: verbouwen van de recreatiewoning 29-12-2020

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding

 • Hollum: Fabrieksweg 14, 9161 CG: het aanleggen van een uitweg naar het perceel van de woning 29-12-2020

Week 47
Omgevingsvergunningen

 • Ballum: Camminghastraat 22, 9162 EM: verbouwen van het restaurant 4-11-2020
 • Hollum: Westerlaan 10 en 10a, 9161 AP: verbouwen van de woningen 4-11-2020
 • Hollum: Strandgedeelte Hollum: planologische vertaling van een evenement in het bestemmingsplan Buitengebied 10-11-2020
 • Nes: Bureweg 2, 9163 KE: vervangen van handelsreclame 11-11-2020

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Cornelis Bruinpad 6, 9161 BC: vervangen van de recreatiewoning 18-12-2020
 • Hollum: Fabrieksweg 3, 9161 CG: plaatsen nieuwe kap op de woning 22-12-2020
 • Hollum: Oosterhiem 23, 9161 DJ: aanbouw aan recreatiewoning 22-12-2020
 • Hollum: Oranjeweg 5c, 9161 CA: verbouwen en renoveren van de woning 23-12-2020
 • Buren: Zwarteweg 2, 9164 LW: bouwen van een recreatiewoning 22-12-2020
 • Buren: Bosrand 49, 9164 LD: veranderen van de gevels en het plaatsen van een dakraam 22-12-2020

Geweigerde vergunningen

 • Hollum: Kerkpad 2, 9161 AH: renoveren van het dak 23-12-2020


Week 46
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Bliekeduun 1, 9161 CP: verbouwen en renoveren van de recreatiewoning 29-10-2020
 • Hollum: Westerlaan 38, 9161 AR: plaatsen van een zorgunit 22-10-2020
 • Buren: Strandweg 81, 9164 KA: aanbouw aan recreatiewoning 4-11-2020
 • Hollum: Jan Roepespad 4 (lodge 56), 9161 CT: aanbouw van een berging 4-11-2020

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn

Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum is 16 december 2020.

 • Ballumerbocht: het aanleggen van een nieuwe effluentleiding ter plaatse van de Ballumerbocht op Ameland

Verleende vergunningen
Kabels en leidingen

 • Hollum: Liander Infra N.V.: vergunning voor het leggen van een aantal elektriciteitskabels (huisaansluiting) langs een tracé aan de Tussen Dijken in Hollum op Ameland 17-12-2020

Week 45
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Buren: Bosrand 49, 9164 LD: veranderen van gevels en het plaatsen van een dakraam 22-10-2020
 • Hollum: Engelsmanhiem 44, 9161 DG: aanbouw aan recreatiewoning 23-10-2020
 • Hollum: Oosterhiem 23, 9161 DJ: aanbouw aan recreatiewoning 26-10-2020
 • Buren: Vrijewilpad 1, 9164 KH: intern verbouwen van het groepsverblijf 26-10-2020
 • Nes: Kardinaal de Jongweg 35, 9163 HZ: verbouwen en uitbreiden van de pastorie 28-10-2020
 • Buren: Zwarteweg 6, 9164 LW: aanleggen uitweg en parkeerplaats en aanpassen terreininrichting 28-10-2020
 • U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Ballum: Nesserweg 13, 9162 ES: bouwen van een bijgebouw 4-12-2020
 • Nes: Ballumerweg, 9163 GL: bouwen van een berging 4-12-2020
 • Hollum: De Blieke 3, 9161 CW: wijzigen gevels en indeling recreatiewoning 5-12-2020
 • Nes: Achterdijken 34, 9163 JV: plaatsen van reclame 5-12-2020
 • Nes: Ballumerweg, 9163 GL: bouwen van 5 recreatiewoningen 8-12-2020

Buiten behandeling gelaten

 • Buren: Willibrordusstraat 15, 9164 KT: verbouwen van kampeerboerderij 4-12-2020

Uitwegmelding

 • Hollum: Johan Wilhelm Burgerstraat 3, 9161 BH: het aanleggen van een uitweg naar het perceel van de woning 9-12-2020

Week 44
Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Jan Roepespad 63, 9161 CT: aanbouw aan recreatiewoning 30-11-2020
 • Ballum: Nesserweg 2, 9162 ET: verbouwen van de woonboerderij 02-12-2020
 • Ballum: Camminghastraat 16, 9162 EM: verbouw van speelboerderij tot hotelaccommodatie 02-12-2020

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvragen heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum staat achter de aanvraag

 • Nes: Ballumerweg 42a tm 42c, 9163 GB: bouwen van 5 recreatiewoningen 12-11-2020

Kabels en leidingen

 • Nes: Liander Infra N.V.: vergunning voor het leggen van een elektriciteitskabel (huisaansluiting) langs een tracé aan de Reeweg in Nes op Ameland4-12-2020
 • Hollum: Liander Infra N.V.: vergunning voor het leggen van een aantal elektriciteitskabels (huisaansluiting) langs een tracé aan de Badweg in Hollum op Ameland 4-12-2020

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.

Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?