Gemeente Ameland

Aangevraagde en verleende vergunningen
Gemeente Ameland gebruikt deze ruimte op de website van PA voor gemeentelijke mededelingen. De inhoud van deze pagina is voor rekening van de gemeente. De website van gemeente Ameland is www.ameland.nl

Weerk 29
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Buren: Bosrand 77 en 79, 9164 LG: nieuwbouwen van een vakantiewoning (2 onder 1 kap) 07-07-2021
 • Hollum: Schoolstraat 4b, 9161 BE: aanbouw aan woning 07-07-2021
 • Hollum: De Blieke 14, 9161 CW: uitbreiden van de recreatiewoning 08-07-2021
 • Ameland: nieuwbouwen van 26 sociale huurwoningen in Ballum, Nes en Buren 09-07-2021
 • Hollum: Johan Wilhelm Burgerstraat 2, 9161 BH: aanbrengen van dakisolatie 12-07-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum staat achter de aanvraag

 • Buren: Paasduinweg 1, 9164 KD : intrekken gebruiksvergunning 25-08-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Ballum: Looweg 4a, 9162 EB: kappen van een boom 25-08-2021

Week 28
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Commandeursstraat 6, 9163 JL: plaatsen van een dakkapel 01-07-2021
 • Nes: Paasduinweg 12a, 9163 HV: verbouwen van de kampeerboerderij 02-07-2021
 • Hollum: Fabrieksweg 10, 9161 CG: uitbreiden van de Welkoop en het kappen van tien bomen 05-07-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Oosterlaan 12, 9161 AC: slopen van een berging 18-08-2021
 • Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: plaatsen van een tweede terrasscherm 18-08-2021

Week 27
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Reeweg 2a, 9163 GT: aanbouwen van een kapschuur aan bestaande schuur 27-06-2021
 • Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een opslagloods 28-06-2021
 • Hollum: Badweg 36-007, 9161 AV: uitbreiden van de recreatiewoning met tuinkamer 28-06-2021
 • Hollum: Oosterhiem 31, 9161 DK: vervangen van het dak van de recreatiewoning 29-06-2021
 • Buren: Kooiplaats 5, 9164 KN: wijzigen van een deel van de bestemming 28-06-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Oosterlaan 30, 9161 AC: bouwen van een schutstal 10-08-2021
 • Ballum: Strandweg 12a, 9162 EV: aanbouw aan de woning 10-08-2021

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding
Nes: Miedenweg 23a, 9163 JN: het aanleggen van een uitweg naar het perceel van de woning 07-08-2021

Week 26
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Bliekeduun 8, 9161 CP: wijzigen van kozijnen en inpandige verbouw 18-06-2021
 • Nes: Miedenweg, 9163: bouwen van een woning 18-06-2021
 • Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en h, 9163 JC: vervangende nieuwbouw van twee vakantiewoningen 22-06-2021
 •  

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Burenlaan 41, 9161 AJ: slopen en bouwen van een berging + aanleggen van een uitrit 03-08-2021
 • Hollum: Oranjeweg 13d, 9161 CB: realiseren van twee studio’s 04-08-2021

Week 25
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Ballumerweg 23a, 9163 GA: verbouwen van de schuur 03-06-2021
 • Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: plaatsen van een tweede terrasscherm 07-06-201
 • Hollum: Burenlaan 18, 9161 AK: vernieuwen van de voorgevel 10-06-2021
 • Ballum: Looweg 4a, 9162 EB: kappen van een dennenboom 11-06-2021
 • Nes: Burgemeester Waldastraat 30 en 30a, 9163 JC: plaatsen van twee dakkapellen op een dubbele woning 15-06-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Buiten behandeling gelaten

 • Hollum: Jacob Visserpad 13, 9161 CS: bouwen van een garage 28-07-2021
 • Nes: Schoolstraat, gemeente Nes, sectie A, nummers 4270, 4795 en 4796: bouwen van een praktijk voor fysio- en manuele therapie 28-07-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Oranjeweg, gemeente Ballum, sectie B, nummer 9908: bouwen van een uitkijkplateau bij bunker Donax 29-07-2021
 • Buren: Foppedunenweg 4, 9164 LZ: bouwen van een woning 28-07-2021
 • Nes: Zuiderspruit 14, 9163 ED: bouwen van een woning met appartement 28-07-2021
 • Hollum: Jan Jacobsweg 1, 9161 BW: verplaatsen van een kozijn 28-07-2021

Week 24
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Ballumerweg 23a, 9163 GA: verbouwen van de schuur 03-06-2021
 • Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: plaatsen van een tweede terrasscherm 07-06-201

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Week 23
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Ballum: Strandweg 12a, 9162 EV: bouwen van een aanbouw aan de woning 28-05-2021
 • Buren: Hoofdweg 15, 9164 KL: bouwen van een berging
 • 29-05-2021
 • Hollum: Herenweg 8, 9161 AM: bouwen van een aanbouw aan de woning 28-05-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Buiten behandeling gelaten

 • Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een loods 31-05-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: bouwen van een aanbouw
 • 09-07-2021
 • Nes: Achterdijken 78b, 9163 JV: bouwen van een loods
 • 10-07-2021
 • Buren: Bosrand 21, 9164 LC: bouwen van een aanbouw aan de recreatiewoning 14-07-2021

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw dubbele woning Tiemanshiem in Buren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

 • Bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de Tiemanshiem in Buren. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 22 december 2020 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Indienen zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief de bijbehorende stukken) én de ontwerpverklaring van geen bedenkingen welke de raad op 17 mei 2021 heeft afgegeven kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf donderdag 10 juni tot en met woensdag 21 juli 2021. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft? U kunt de stukken inzien op www.ameland.nlof in het gemeentehuis in Ballum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.

Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?