Gemeente Ameland

Aangevraagde en verleende vergunningen
Gemeente Ameland gebruikt deze ruimte op de website van PA voor gemeentelijke mededelingen. De inhoud van deze pagina is voor rekening van de gemeente. De website van gemeente Ameland is www.ameland.nl

Week 17
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Ameland: Klaas Glasweg Ballum en Miedenweg Nes: wijziging op omgevingsvergunning voor de bouw van acht koopwoningen 15-04-2021
 • Nes: Schoolstraat, sectie A, nummers 4270, 4795 en 4796: bouwen van een praktijkruimte voor fysiotherapie en manuele therapie 16-04-2021
 • Nes: Kardinaal de Jongweg 3, 9163 HX: onderhoud van het buitenwerk 16-04-2021
 • Hollum: gemeente Ballum, sectie B, nummer 9908: bouwen van een uitkijkplateau 21-04-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Ballum: Gerrit Kosterweg 1, 9162 EN: bouwen van een tuinhuis 01-06-2021
 • Nes: Strandweg 17, 9163 GK: verbouwen van een appartement 01-06-2021
 • Nes: Kardinaal de Jongweg 9, 9163 HX: bouwen van een kapschuur 01-06-2021

Week 16
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Engelsmanhiem 69, 9161 DG: bouwen van een aanbouw aan bestaande recreatiewoning 12-04-2021
 • Hollum: Tussen Dijken 1, 9161 BL: aanleggen van een uitrit 13-04-2021
 • Buren: Bosrand 21, 9164 LC: bouwen van een aanbouw aan bestaande recreatiewoning 12-04-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum is 12-05-2021

 • Nes: Zuiderspruit, 9163: bouwen van een levensloopbestendige woning

Week 15
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: bouwen van een aanbouw 30-03-2021
 • Buren: Noordwal 16, 9164 KJ: wijzigen bestemming in verband met recreatieve verhuur van inpandig appartement 06-04-2021
 • Buren: Noordwal 16a, 9164 KJ: wijzigen bestemming in verband met recreatieve verhuur van bovenverdieping woning 06-04-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Buren: Bosrand 27, 9164 LD: wijzigen van de terreininrichting op het perceel 14-05-2021
 • Buren: Bosrand 59, 9164 LE: aanleg van een duin op het perceel 14-05-2021
 • Hollum: Oosterlaan 28, 9161 AC: kappen van drie bomen 19-05-2021
 • Hollum: Fabrieksweg 32, 9161 CG: plaatsen van reclame 19-05-2021
 • Nes: Ballumweg 6, 9163 GB: plaatsen van parasols 19-05-2021

Week 14
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Achterdijken: bouwen van een opslagloods 25-03-2021
 • Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een opslagloods 25-03-2021
 • Nes: Strandweg 17, 9163 GK: verbouwen van het appartement 29-03-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Geaccepteerde melding

 • Ballum: Zuider Grieweg 2, 9162 EE: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen 29-03-2021

Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Nes: Molenweg 10, 9163 HP: tijdelijke functiewijziging naar detailhandel in deel van het pand 11-05-2021
 • Nes: Molenweg: bouwen van een woning 11-05-2021
 • Nes: Molenweg: bouwen van een woning met appartement 12-05-2021
 • Nes: Kievitsweg 18, 9163 KB: bouwen van een recreatiewoning 12-05-2021

Week 13
Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

 • Nes: Slattendijksweg, sectie F, nummer 143: nieuwbouwen van een schuur 24-03-2021
 • Ballum: Gerrit Kosterweg 1, 9162 EN: bouwen van een tuinhuis 24-03-2021

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Ballum: Roosduinen: het aanleggen van een elektriciteitskabel en een waterleiding langs een tracé op het terrein van camping Roosduinen in Ballum op Ameland 06-05-2021

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum staat achter de aanvraag

 • Nes: Molenweg 10, 9163 HP: tijdelijke functiewijziging in een deel van het pand 03-05-2021

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.

Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?