Gemeente Ameland

Aangevraagde en verleende vergunningen
Gemeente Ameland gebruikt deze ruimte op de website van PA voor gemeentelijke mededelingen. De inhoud van deze pagina is voor rekening van de gemeente. De website van gemeente Ameland is www.ameland.nl

Week 7
Aangevraagde vergunningen

 • Buren: Bosrand 59, 9164 LE: aanleggen van een duin 29-01-2021
 • Hollum: Herenweg 8, 9161 AM: onderhoud aan monumentaal pand 02-02-2021
 • Ballum: Roosdunen, gemeente Ballum, sectie G, nummers 3625, 1780 en 2245: leggen van kabels en leidingen 03-02-2021
 • Nes: Van Heeckerenstraat 2, 9163 GZ: verbouwen van de winkelpui/luifel 03-02-2021
 • Buren: Bosrand 31, 9164 LD: aanbouw aan recreatiewoning 06-02-2021
 • Nes: Groendland 7, 9163 HM: bouwen van een mantelzorgwoning 08-02-2021
 • Hollum: Oosterlaan 28, 9161 AC: kappen van drie iepen 08-02-2021

Melding in het kader van het Activiteitenbesluit

 • Nes: Strandweg 12c, 9163 GM: wijzigen van de activiteiten bij de inrichting
 • Hollum: Lombokweg 2, 9161 CL: vergroten van machineberging
  Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk.

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding

 • Buren: Kalkovenweg 1, 9164 JB: het aanleggen van een uitweg via de Paasduinweg naar het perceel van de woning 25-3-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Nes: Van der Stratenweg 7, 9163 HS: het aanleggen van een uitrit 24-3-2021

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum staat achter de aanvraag

 • Buren: Noordwal 2, 9164 KJ: verbouwen van kampeerboerderij tot recreatieappartementen 24-3-2021

Week 6
Aangevraagde vergunning

 • Buren: Bosrand 27, 9164 LD: aanpassen landschap rondom recreatiewoning 27-01-2021
 • Hollum: Westerlaan 16, 9161 AP: renoveren van het dak 28-01-2021
 • Hollum: Engelsmanhiem 69, 9161 DG: aanbouw aan recreatiewoning 29-01-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Nes: Burgemeester Waldastraat 20, 9163 JC: slopen van een bijgebouw en schuurtje 12-03-2021
 • Nes: Klaas Goumaweg 10, 9163 GJ: wijzigen van de constructie 12-03-2021
 • Buren: Heideduuntjess 7, 9164 ML: vergroten van de recreatiewoning 16-03-2021
 • Hollum: Lombokweg 2, 9161 CL: plaatsen van een aanbouw aan bestaande loods 16-03-2021
 • Buren: Zwarteweg 6, 9164 LW: het aanpassen van de terreininrichting 17-3-2021
 • Nes: Het Westerpad: aanleg van betonverharding op Het Westerpad 17-3-2021

Geweigerde vergunningen
Omgevingsvergunning

 • Buren: Zwarteweg 6, 9164 LW: het aanleggen van een uitweg en parkeerplaats 17-3-2021

Week 5
Aangevraagde vergunning

 • Hollum: Fabrieksweg 34a, 9161 CG: ontheffing van de gebruiksregels 24-01-2021
 • Nes: Molenweg 10, 9163 HP: wijzigen van de bestemming van de schuur 25-01-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Buren: Tiemanshiem, 9164: bouwen van een woning 10-03-2021

Uitwegmelding

 • Ballum: Smitteweg 7, 9162 EC: het aanleggen van een uitweg naar het perceel van de woning 9-3-2021

Week 4
Aangevraagde vergunning

 • Nes: Hoge Eggenweg 6, 9163 JP: vervangen van bestaande handelsreclame 20-01-2021
 • Nes: Klaas Goumaweg 10, 9163 GJ: wijzigen constructie 19-01-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Nes: Miedenweg 17, 9163 JN: wijzigen bestemming van een perceel 02-03-2021
 • Hollum: Johannes Bakkerstraat 13, 9161 BT: verbouwen winkelpand en starterswoningen 05-03-2021

Kabels en leidingen

 • Nes: N.V. Stedin Noord-Oost Friesland.: vergunning voor het realiseren van een persing ten behoeve van een gasaansluiting langs een tracé aan de Achterdijken in Nes op Ameland 05-03-2021

Buiten behandeling gelaten:

 • Nes: Rixt van Doniastraat 16, 9163 GR: plaatsen zonwering 02-03-2021
 • Nes: Achterdijken 34a, 9163 JV: plaatsen van een vlaggenmast 05-03-2021

Week 3
Aangevraagd vergunning

 • Nes: Kardinaal de Jongweg 28, 9163 JA: wijzigen bestemming in verband met kamerverhuur 12-01-2021

Melding in het kader van het Activiteitenbesluit
Melding Activiteitenbesluit
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk.

 • Hollum: Fabrieksweg 34a t/m c: oprichten bedrijf voor het produceren van kroketten en bitterballen

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

 • Ballum/Nes: gemeente Ballum, sectie H, nummer 303 en gemeente Nes, sectie A, nummer 3477: bouwen van acht woningen 23-02-2021
 • Hollum: strand, gemeente Ballum, sectie B, nummer 9972: inrichten van een tijdelijk evenemententerrein tijdens het Summer Beach Volleybal Circuit 24-02-2021
 • Hollum: Schoolstraat 2a, 9161 BE: plaatsen van reclame 24-02-2021
 • Hollum: Westerlaan 10 en 10a, 9161 AP: verbouwen van twee woningen 24-02-2021
 • Buren: Groot Vaarwaterdobbe 36, 9164 MN: vergroten van de recreatiewoning 24-02-2021
 • Nes: Achterdijken 34a, 9163 JV: plaatsen van gevelreclame 24-02-2021
 • Nes: Strandweg 17a t/m g, 9163 GK: verbouwen van 7 recreatieappartementen tot 14 studio’s 26-02-2021

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum staat achter de aanvraag

 • Buren: Paasduinweg 1, 9164 KD: wijzigen van het gebruik 02-03-2021

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.

Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?