Geloof in Behoud

BALLUM – De kerken van Ameland willen hun gebouwen aanpassen zodat er erediensten en andere activiteiten in kunnen plaatsvinden. Hiermee hopen de kerken dat hun gebouwen vaker worden gebruikt en dat ze door de extra inkomsten de gebouwen kunnen blijven onderhouden. De kerkgenootschappen willen de kerken graag op een goede manier behouden voor de eredienst, maar ook als waardevol religieus en cultureel erfgoed voor eilanders en toeristen. De kerken willen de toegankelijkheid van de gebouwen voor bezoekers verbeteren en de verlichting aanpassen.

De gezamenlijke kerken van Ameland (Hervormde gemeente, federatie Doopsgezinde gemeente en Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Kerk) ontvangen al € 39.710 uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De kerkgenootschappen hopen eenzelfde bedrag van de gemeente te krijgen. Ameland heeft nog € 15.000 euro beschikbaar voor het project dat de naam “Geloof in Behoud” heeft gekregen. Over het resterende deel van € 24.710,– moet de raad nog een besluit nemen. Dat gaan ze in de raadsvergadering van 30 november doen.

Sommige raadsleden hadden nog enkele kanttekeningen bij het project. “Mooi dat de kerken extra voorzieningen krijgen, maar daardoor moeten niet de prijzen voor de verenigingen omhoog gaan,” waarschuwt Tonnie Overdiep (PvdA). Han van Heerde (A’82) ziet graag LED verlichting in de gebouwen: “Wie betaalt bepaalt, dus de gemeente kan vragen om het in LED te doen.” Piet IJnsen (ABA) zet vraagtekens bij de kosten voor projectleiding en accountant. “Wij willen daarover uitleg.”
Anneke Touwen (CDA) wil weten of de Kunstmaand ook bijdraagt in de kosten. Tijdens de Kunstmaand in november zijn de tentoonstellingen in de kerken vaste prik. Wethouder Nico Oud weet te melden dat Stichting Kunstmaand Ameland niet meebetaalt aan het project.

>>>lees hier meer over de Raadscommissievergadering van 2 november

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *