Geen vertrouwen in opzet tot omgevingsproces Ternaard 

HARLINGEN – Milieuorganisaties zijn kritisch over plannen voor gaswinning onder Ternaard en de aangrenzende Waddenzee. De Waddenvereniging waarschuwt voor de onbeheersbaarheid van gaswinning. Ook Milieudefensie is kritisch, en noemt het door het ministerie van EZK en de NAM gefinancierde omgevingsproces een schijnvertoning. Beide organisaties vinden dat de boorplannen van tafel moeten.

De Waddenvereniging ontving net als de Friese Milieu Federatie een uitnodiging om kernspeler te worden in dit proces, dat voorafgaat aan nieuwe boorplannen van de NAM in Noordoost-Friesland. Deze organisaties stuurden woensdag al een brief naar burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel om aan betrokken overheden en NAM uit te leggen dat ze hier niet aan zullen meewerken.

Ook Milieudefensie werd door het ingeschakelde adviesbureau benaderd om een rol te spelen en mee te praten over ‘nut en noodzaak’ van gaswinning in Ternaard. Milieudefensie vindt nieuwe gaswinning niet passen bij de Nederlandse ambitie om af te stappen van het gebruik van aardgas en gaat niet in op de uitnodiging. 

Verdrinking

De milieuorganisaties vinden grote projecten voor nieuwe gaswinning niet meer van deze tijd. Mondiaal moet circa 50 procent van de bewezen gasreserves in de grond blijven, om in de buurt te blijven van de klimaatafspraken van Parijs. De Waddenvereniging heeft flinke zorgen over het gecombineerde effect van bodemdaling door gaswinning en zeespiegelstijging door klimaatverandering. Grote delen van de Waddenzee kunnen hierdoor verdrinken.

Schijninspraak

Milieudefensie heeft stevige kritiek op de opzet van het omgevingsproces. Dit heeft volgens hen de opzet van een inspraakprocedure, terwijl de uitkomst van tevoren vastligt, namelijk gaswinning. Gezien de problemen rond bestaande gaswinning in Groningen en Friesland, is het volgens Milieudefensie ongepast om op deze manier om te gaan met reële zorgen van inwoners en andere belanghebbenden.

Beide organisaties vinden het idee van een omgevingsproces om Ternaard leefbaarder te maken prima, als het wordt losgekoppeld van nieuwe gaswinningen. Dat gebeurt onder andere in het nabijgelegen Holwerd.

Petitie

De Waddenvereniging startte vorige week een petitie tegen nieuwe gaswinning in het waddengebied, die inmiddels ruim 7.600 keer ondertekend is. Bekijk de petitie via deze link >>

Bron: Waddenverenigng

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *