Geen staandwantvisserij Noordzeestrand

DEN HAAGEr moet meer onderzoek komen naar de populatie van de bruinvis in Nederlandse wateren. Dat heeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag gezegd bij het in ontvangst nemen van het bruinvisbeschermingsplan.

Onderzoek bruinvispopulatie

Het rapport dat staatssecretaris Bleker is overhandigd, is opgesteld in nauwe samenwerking met de visserijsector en natuurorganisaties. De onderzoekers Kees Camphuijzen van het Nederlandse Instituut Op Zee (NIOZ) en Marije Siemensma schrijven dat meer onderzoek nodig is naar de sterkte van de bruinvispopulatie. Onderzoek tot nu toe is ontoereikend, ondermeer vanwege de onzekerheid in hoeverrre de bijvangst van de visserij meespeelt.

Staandwantvisserij

Een belangrijke bedreiging voor bruinvissen lijkt de onbedoelde bijvangst bij de visserij. Het gaat dan om de bijvangst van zowel schepen als de staandwantvisserij. Onderzoek aan boord van schepen moet duidelijkheid verschaffen over het aantal bruinvissen dat onbedoeld in de visnetten komt.

Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn besluit om het recreatief staandwant voor de Waddenzee en de Westerschelde onder voorwaarden toe te staan. Het bruinvisbeschermingsplan sterkt hem wel in de overtuiging om aan de Noordzeekant het verbod in stand te laten: “Voor de zuidzijde van de Waddeneilanden is het probleem van bijvangsten te overzien en daarom heb ik geen reden om een algeheel verbod op recreatief staandwant in te stellen, maar voor de Noordzeezijde is uitbreiding van het recreatief staandwant niet gewenst”.

Daarnaast wil de staatssecretaris generieke maatregelen treffen op de Noordzee en niet per zeereservaat (Natura2000-gebieden), omdat de effectiviteit van aparte maatregelen niet te meten is. De bruinvis is immers een mobiele soort die zich niet houdt aan aangewezen gebieden.

Bron: Ministerie van EL&I

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *