Geen ‘schijn van belangenverstrengeling’

LEEUWARDEN – Gemeenteambtenaar Herman Hoekstra heeft het niet meer over de ‘schijn van belangenverstrengeling’ in de kwestie rond de bestemming van twee percelen naast zijn huis. Hoekstra ontdekte dat er in het nieuwe bestemmingsplan voor Hollum op twee percelen een bestemmingswijziging van agrarische grond naar woonbestemming had plaatsgevonden. Hoekstra vroeg onlangs een voorlopige voorziening aan maar hij kreeg de Raad van State (RvS) niet aan zijn zijde.

Als je (in dit geval Herman Hoekstra) het met een besluit van een bestuursorgaan (in dit geval gemeente Ameland) niet eens bent kun je bezwaar maken en daarna beroep instellen. Bezwaar en beroep schorsen echter niet de werking van het besluit waar je het niet mee eens bent. Dat betekent dat dat besluit wel in werking treedt en geldig is ( in het geval van Hoekstra zouden de grondeigenaren een bouwvergunning kunnen aanvragen). Om te voorkomen dat er door dat geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kun je in een spoedprocedure vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

De zaak Hoekstra kreeg ophef vanwege het verwijt van ‘schijn van belangenverstrengeling’. In de zitting van twee weken geleden noemde de advocaat van Hoekstra, Mr. Ivo van der Meer, in zijn pleitnota de familiebanden en zakelijke betrekkingen tussen wethouder Will Bakema en belanghebbenden.

Inmiddels heeft de Raad van State een uitspraak gedaan en het verzoek van Hoekstra afgewezen. In de uitspraak van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak staat geen woord over bovengenoemde aantijgingen. Over de belangenverstrengeling deed de rechter geen uitspraak omdat dit verwijt was ingetrokken. “De zaak is intern opgelost,” is alles wat Herman Hoekstra erover kwijt wil. Voor geen van de andere bezwaren die Hoekstra had ingebracht kreeg hij de RvS mee.

Het plan gaat om twee percelen aan de Badweg die de bestemming ‘Wonen’ kregen. In het voorontwerp bestemmingsplan Hollum stond nog één bouwvlak ingetekend, in het ontwerpplan was er een bouwvlak bijgekomen. De RvS oordeelt dat het voorontwerp een ambtelijk stuk is waar de gemeenteraad niet aan is gebonden.

Voor alle andere punten van Hoekstra heeft de rechter een antwoord dat in het voordeel van de gemeente is. Of het nu gaat om het niet houden aan de termijnen voor vaststellen van het plan, het in strijd zijn met het Streekplan Fryslân en de Structuurvisie, de commerciële motieven van de grondeigenaren, de archeologische waarden van het gebied en de dorpsrand die eigenlijk als beschermd dorpsgezicht aangewezen had moeten worden, op elk punt weet de rechter af te dingen.

Ook de planschadeovereenkomsten die nog niet boven water zijn gekomen hoeven de plannen niet te frustreren.

Advocaat Ivo van der Meer is het niet met de uitspraak van de rechter eens. Bij de behandeling van de bodemprocedure komen de planschadeovereenkomsten misschien op tafel. “Dan gaan we wellicht opnieuw ons standpunt verkondigen.”

>>> lees hier 10-8-10 Intern onderzoek naar gemeenteambtenaar


Download iPhone app

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *