Geen noodhulp voor Waddeneilanden

DEN HAAG – De Waddeneilanden kunnen fluiten naar noodhulp uit Den Haag, nu de eilanden door de coronacrisis economisch hard zijn getroffen. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer geeft de Wadden geen miljoen en al helemaal geen 38. Dat is het bedrag waar de vijf Waddeneilanden om vroegen. Het noodfonds zou niet alleen nu hulp bieden maar ook een investering zijn in de toekomst van de Wadden. Het zou bestemd zijn voor schone natuur, het landschap, verbindingen en daarmee samenhangend toerisme. Dat feest gaat nu niet door.

Keizer: “Ik zie inderdaad dat de Waddengemeenten in sterke mate afhankelijk zijn van de gastvrijheidssector. En dat het gedwongen stilvallen hiervan een grote economische en maatschappelijke impact heeft in de regio. Deze problematiek strekt echter breder dan alleen het Waddengebied; ook andere regio’s, zoals Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg, ervaren deze problematiek. Op 20 mei jl. heeft het kabinet dan ook een tweede steunpakket voor banen en economie aangekondigd, dat ook voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL), waar de horeca en recreatiesector een beroep op kunnen doen. Verder zal het kabinet met de betreffende sectoren en de gemeenten verkennen wat de mogelijkheden zijn om voor ondernemers een meer rendabelere bedrijfsvoering te realiseren in sectoren die weer open kunnen. Hierbij kan gedacht worden aan het verlengen van het seizoen, pachtaanpassingen en ruimere openingstijden. Dit zullen we doen in samenspraak met de decentrale overheden en binnen bestaande budgetten en randvoorwaarden voor bijvoorbeeld de openbare orde en kustveiligheid.”

Het kabinet acht een apart noodfonds voor de Wadden niet opportuun. Het kabinet heeft inmiddels een tweede steunpakket voor banen en economie opengesteld, dat erop is gericht om de economie en banen in Nederland in de benen te houden. Ook ondernemers in het Waddengebied worden aangemoedigd daar een beroep op te doen.

Daarnaast werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat mee aan een gezamenlijke “taskforce gastvrijheidseconomie”. Deze taskforce richt zich op zowel de korte termijn, dus de huidige fase van coronacrisis en de opstartfase, als op de langere termijn van het structureel herstel van de markt voor deze sectoren. De problematiek van de regio’s die in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze sector, zoals de Wadden, Zeeuws-Vlaanderen of Zuid-Limburg, kan onderdeel zijn van de scope van deze taskforce. De staatssecretaris is daarover al in gesprek met vertegenwoordigers van de vijf Waddengemeenten. Er wordt bekeken welke kansen dit kan bieden voor de Wadden.

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *