Geen ‘Moordvrouwen’ voor VVV Ameland

HARLINGEN – De VVV’s van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rederij Doeksen hebben hun marketing en promotie samenwerking met Fryslân Marketing in 2011 geëvalueerd. De conclusie van die evaluatie is dat zij als Waddenpartners het vertrouwen hebben verloren in Fryslân Marketing en haar directeur Paul van Gessel en dat voortzetting van samenwerking in 2012 niet mogelijk is, omdat:

• afspraken niet worden nagekomen;

• er nauwelijks informatie en feedback wordt gegeven;

• financiële planning onvoldoende is;

• budgetbewaking onvoldoende is;

• consequenties van provinciale beschikkingen niet worden overzien, en veel te laat en onjuist worden gecommuniceerd;

• directeur Paul van Gessel van Fryslân Marketing zich niet verantwoordelijk acht voor afspraken die zijn gemaakt met zijn (senior) medewerkers;

• er onduidelijkheid is over financiële risico’s van opgelegde boetes door het Samenwerkingsverband Noord Nederland iPhone app Ameland Actueel(SNN) aan Fryslân Marketing;

• er geen vertrouwen is in het penvoerderschap van Fryslân Marketing binnen SNN projecten.

De Waddenpartners hebben hun evaluatienotitie ook gestuurd naar de gedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries en mondeling toegelicht op 2 februari jl.

De provincie stelde voor dat partijen een ultieme poging zouden doen om te komen tot nieuwe samenwerking in 2012. De Waddenpartners stelden een voorwaardendocument op dat de afwikkeling van de samenwerking in 2011 regelde en kansen bood voor samenwerking in 2012.

Op 9 maart jl. is onder leiding van de provincie dit voorwaardendocument besproken in een bijeenkomst in Harlingen met Fryslân Marketing en de Waddenpartners. Tijdens de vergadering leek dat er een basis was voor nieuwe samenwerking in 2012. Kort na de vergadering kwam Fryslân Marketing terug op de gemaakte afspraken, omdat er volgens Fryslân Marketing geen budget beschikbaar is in 2012 voor gezamenlijke marketing en promotie. Pas in 2013 zouden er weer mogelijkheden zijn. Daarmee houdt het voor de Waddenpartners op en besluiten zij hun marketing en promotie van de Wadden voort te zetten zoals zij dat samen deden voor 2011. Ook stoppen zij hun cofinanciering binnen SNN projecten.

SNN stak om en nabij een miljoen in de serie ‘Moordvrouwen,’ die deels in Friesland is opgenomen.

>>> beluister hier Cinto Prosperi op Omrop Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *