Geen discussie over ontslagbrief

BALLUM – Een deel van de Amelander gemeenteraad wil aan de raadstafel praten over de ontslagbrief van Anneke Touwen-Belt. Het voormalige CDA-raadslid diende vlak voor het zomerreces per brief haar ontslag in. Burgemeester Albert de Hoop hamert discussie over dit onderwerp consequent af. De brief is als ingekomen stuk behandeld in de raadsvergadering van 29 augustus. De meerderheid van de raad oordeelde dat ‘Voor kennisgeving aannemen’ een voldoende behandeling was. Bij dat democratisch genomen besluit wil burgemeester Albert de Hoop het laten.

Tineke Hemminga (PvdA) had toen graag iets over de inhoud van de brief en de aanleiding van het ontslag willen zeggen, maar kreeg daarvoor van voorzitter De Hoop geen gelegenheid.

Maandagavond probeerde Piet IJnsen (ABA) het tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 – 2015 nog een keer. Bij het hoofdstuk Bedrijfsvoering stelde hij de kwestie aan de orde. “De voorzitter geeft ons niet de gelegenheid over de brief te spreken,” begon hij. In die brief schrijft voormalig raadslid Touwen-Belt over de frictie tussen college, de raad en haarzelf. “Het college gaat te veel zijn eigen gang, terwijl het de raad is, die de baas is. Andersom is het college niet gecharmeerd van mijn dualistisch getinte inbreng.” Touwen-Belt voelde zich te weinig gewaardeerd door het college en een kapittelende opmerking van de burgemeester na afloop van een vergadering zou bij haar de druppel zijn geweest die de emmer heeft doen overlopen.

“Het is niet terecht dat we het niet over de ontslagbrief kunnen hebben,” houdt IJnsen vol. Intussen zit voorzitter De Hoop met de vinger bij de knop om de microfoon van het het raadslid uit te schakelen en hem zo het woord te ontnemen. “U bent het democratisch recht aan het verkwanselen,” zegt de burgemeester met lichte stemverheffing. “De raad heeft besloten hoe de brief behandeld wordt.” Wat de procedure betreft is daarmee de kous af.

Tonnie Overdiep (PvdA) stelde eerder in de vergadering voor om binnenkort eens een discussieavond in het presidium te organiseren over het functioneren van deze raad en dit college. Daar voelde iedereen wel voor. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

>>> lees hier Anneke Touwen-Belt uit raad Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *