Gedonder op Ameland om twee stemmen

HOLLUM – Op Ameland is gedonder om twee stemmen, die na de gemeenteraadsverkiezing ongeldig waren verklaard en later op de woensdagavond alsnog werden goedgekeurd. Een van die twee stemmen maakt het verschil tussen winnende partij en nummer twee.

De Kieswet is duidelijk over de wijze waarop de stemmen worden geteld, de biljetten in de envelop worden gedaan, de envelop wordt verzegeld, het proces-verbaal wordt opgemaakt en over de verzameling van de gegevens op het hoofdstembureau. Op Ameland is dat het gemeentehuis in Ballum. Daar maakt de burgemeester op basis van de ingevulde processen-verbaal van elk stemlokaal de voorlopige uitslag bekend. Als er bezwaren zijn dan kan dat tijdens de telling op het stembureau kenbaar worden gemaakt en dan wordt het op het proces-verbaal genoteerd. In het stemlokaal in Nes was er discussie tussen de leden van de kiescommissie over twee stemmen. Die kiescommissie bestond uit Dirk Brouwer, de voorzitter, Irma Marinus en Bert Cordes. Het is de voorzitter die het proces-verbaal invult. Twee stembiljetten werden ongeldig verklaard. Van de ene was niet het vakje rood gekleurd maar stond er een puntje, vertelt Cordes, en van de andere was het vakje wel goed rood gekleurd, maar ook de naam van de partij omcirkeld. Cordes weet ook wie een van de twee stemmers is en heeft daardoor extra clementie.

Na discussie keurde de kiescommissie de twee stemmen af. Daarna werden de stemmen in een verzegelde envelop samen met het proces-verbaal overhandigd op het hoofdstembureau in Ballum. Het motief van de afkeuring hoort te worden ingevuld op het proces-verbaal. Marinus weet niet wat Brouwer daar heeft ingevuld. Cordes spreekt van 'twijfelachtige stemmen.'

In de procedure is het daar fout gegaan. Het was hectisch in Nes en Brouwer heeft het proces-verbaal niet volledig ingevuld en niet ondertekend. De volmachten moesten er nog op worden ingevuld. Brouwer: "Ik dacht, dat zie ik op het gemeentehuis wel." Op het hoofdstembureau vertelde hij dat het proces-verbaal nog niet volledig was en daar vertelde hij ook over de twee stemmen, die hij in een aparte envelop had gedaan. "We zitten met een moeilijkheidje." In Ballum discussieeerden de drie van de kiescommissie nogmaals, werd de Kieswet er bij gehaald en alsnog, unaniem besloten dat de twee stemmen wèl geldig waren. 

Om half elf was Algemeen Belang Ameland officieus winnaar van de verkiezingen met 604 stemmen, één stem meer dan Ameland'82. Om iets voor twaalf uur kwam er een duo als winnaars uit de bus. Ameland'82 had nog een stem toegewezen gekregen en de PvdA ook: het waren de twee in stembureau Nes afgekeurde stemmen. Algemeen Belang Ameland moest daarna zijn eerste plaats delen met Ameland'82. De partijen eindigden elk met 604 stemmen.

Dat betekent dat in hoofdstembureau Ballum het proces-verbaal is herbeoordeeld en dat de verzegelde envelop nogmaals open is gegaan. "Dat mag," zegt Brouwer. "Er is op ons geen druk uitgeoefend," zegt Cordes over deze noodgreep. "We hebben er met ons volle verstand toe besloten." Het proces verbaal, zegt Cordes, gaf aanleiding tot een herbeoordeling. De circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 26 februari 2014 stelt dat het nooit is toegestaan de verzegelde pakketten te openen buiten een officiële stemopneming.

Algemeen Belang Ameland is verre van ingenomen met de gevolgde procedure en meent dat er oneigenlijk is gehandeld. Die ene stem scheelt geen zetel, maar bepaalt wel of je de grootste partij bent of niet. Nu er twee partijen zijn met een gelijk aantal stemmen, zal de burgemeester moeten tossen wie Lijst 1 wordt en wie Lijst 2.

Volgens de Kieswet wordt op de tweede dag na de stemming op het gemeentelijk hoofdstembureau in een openbare vergadering het totaal aantal uitgebrachte stemmen, de aantallen stemmen per lijst en per kandidaat vastgesteld. Ook op die zitting kunnen bezwaren worden ingebracht. Algemeen Belang Ameland gaat daar gebruik van maken.

De vergadering is op vrijdagochtend 21 maart om 10.00 uur.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *