Gedeputeerde Fokkinga brengt werkbezoek aan Ameland

DRACHTEN – Tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Klaas Fokkinga aan Ameland heeft LTO-afdeling Ameland met hem op het eiland gefietst en met hem gesproken over de toekomst van de landbouw op het eiland.

Voorzitter Douwe Borsch: “Zo zijn we al jaren bezig om iets aan ganzenoverlast te doen. De overlast van ganzen wordt alleen maar erger. Winterganzen, maar ook steeds meer overzomerende grauwe ganzen bevolken het eiland. Fokkinga heeft nu ook met eigen ogen kunnen zien hoe de populatie grauwe ganzen explodeert en hoe kaal het land wordt waar de ganzen vreten. Op sommige plekken staat geen grasspriet meer.”

Ook is gesproken over de stikstofproblematiek. Regiobestuurder Jan Teade Kooistra: "Ameland is een Natura 2000-gebied en de landbouw is al extensief. Sinds de jaren 80 zijn er al melkveehouders gestopt en is er al gehalveerd in vee. De stikstofreductie is al lang gehaald en toch wil de overheid nog stikstof reduceren. Het verminderen van vee is ook geen oplossing meer om de stikstof te reduceren.”

Borsch vult aan: “We doen ook veel aan weidevogelbeheer. Veel weidevogels zitten op boerenland en om de grond gezond te houden is ook gewoon vee en mest nodig. De ondergrens in vee is bereikt. En dat hebben we aan Fokkinga duidelijk kunnen maken.”

Bron LTO Noord

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *