Ganzen geen meetbaar effect op zonnepark

BALLUM – Afgelopen jaar hebben studenten en onderzoekers van Hanzehogeschool Groningen vastgesteld dat de opbrengst van het zonnepark Ameland nauwelijks te lijden heeft onder de ganzen die periodiek op Ameland neerstrijken. De vervuiling die de ganzen veroorzaken is ieder jaar, met name in april, duidelijk zichtbaar maar zorgt amper voor een vermindering van de stroomproductie van het zonnepark. Mogelijke redenen hiervoor zijn het wegspoelen van de vervuiling door regen of de beperkte oppervlakte die vervuiling inneemt. 

Ieder jaar is weer te zien hoe ganzen de zonnepanelen van het park bevuilen. De eigenaren vroegen zich af of die vervuiling invloed heeft op de hoeveel elektriciteit die het zonnepark produceert. Daarom is er samen met Hanzehogeschool Groningen een onderzoekt gestart. Voor het onderzoek is gekeken naar de gemiddelde hoeveelheid ganzen op Ameland per maand. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland (www.sovon.nl). Daarnaast is er gekeken naar de stroomproductie van het zonnepark per maand. Hier is rekening gehouden met de tijd van het jaar, omdat de stroomproductie sterk afhankelijk is van de hoeveelheid zonuren. Uit verschillende vergelijkingen is er geen verband gevonden tussen de productie van het zonnepark en de ganzen die het zonnepark, met name in het voorjaar, vervuilen. Hierdoor konden de onderzoekers concluderen dat de ganzen de opbrengst van Zonnepark Ameland nauwelijks verminderen. 

Het onderzoek is onderdeel van een pilotproject van Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat Energietransitie en netwerken onder leiding van lector Martien Visser houdt zich onder meer bezig met de opbrengstafname door vervuiling en de opbrengsttoename door het schoonmaken van zonnepanelen. Dit wordt onder andere gemeten op het bestaande zonnepark in de proeftuin van EnTranCe in Groningen. Het pilotproject draagt bij aan het ontwikkelen van een helder advies voor de schoonmaak van zonnepanelen in Nederland.

Bron Amelander Energie Coöperatie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *