FUMO start pilot met dronetoezicht

LEEUWARDEN – De FUMO (Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) heeft onlangs een drone in gebruik genomen. De Omgevingsdienst gaat de drone een jaar lang uittesten bij het toezicht op de naleving van natuur- en milieuwetgeving in Fryslân.

De FUMO gaat de drone onder andere inzetten voor het maken van gedetailleerde luchtfoto’s, het observeren van natuurgebieden en het opsporen van illegale of niet-vergunde activiteiten. Met de drone verwacht de FUMO de toezichthoudende taken efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren. Toezichthouders kunnen vanuit de lucht objecten en (grote) terreinen sneller inspecteren. Ook hoeft de FUMO minder milieuvluchten per helikopter uit te voeren, waardoor de milieubelasting daalt.

Nauwkeurig

De drone kan vanuit de lucht een 3D-opname maken. Op basis van deze 3D-opname kan op de computer het volume van objecten nauwkeurig berekend worden. Zo kunnen de toezichthouders beoordelen of bij de opslag van (milieugevaarlijke) stoffen de maximale toegestane hoeveelheid is overschreden.

De afgelopen tijd is de drone vier keer ingezet. Eén keer bij de inspectie van opslag van grond, één keer bij het inventariseren van afval op een landbouwperceel en twee keer bij ontgrondingswerkzaamheden. Bij drie van de inspecties bleek dat de regels goed zijn nageleefd. Eén maal werd een overtreding geconstateerd. Deze overtreding wordt nader onderzocht door een toezichthouder van de FUMO.

Veilig en verantwoord

Het type drone dat de FUMO tijdens de pilot gebruikt is de DJI Mavic 2 Pro; een kleine drone met een gewicht van minder dan 1 kilo. Hoewel een ROC-light-vergunning (vergunning voor beroepsmatig gebruik van minidrones) niet vereist is om beroepsmatig met deze drone te mogen vliegen, wil de FUMO als overheidsinstelling het goede voorbeeld geven. Vier toezichthouders van de FUMO zijn opgeleid tot dronepiloot. Ze weten niet alleen precies hoe ze de drone moeten besturen, maar kennen ook de regels en voorschriften die gelden voor het gebruik van een drone.

Gedragsregels

Daarnaast heeft de FUMO een aantal aanvullende gedragsregels opgesteld. In deze regels is onder andere opgenomen dat eigenaren of huurders van percelen in principe van tevoren ingelicht worden over het geplande toezicht, dat er sprake moet zijn van gerichte controle en dat niet-relevante camerabeelden worden gewist. Om de privacy van betrokkenen te beschermen is er een DPIA (Data Protection Impact Assessment) opgesteld.

Pilot

De FUMO gaat na één jaar de pilot met de drone evalueren. Als de resultaten positief zijn, wordt het dronetoezicht verlengd en eventueel uitgebreid.

Bron FUMO

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *