Fryslân ondersteunt ondernemers opnieuw met VIA subsidie

LEEUWARDEN – Ben jij ondernemer en heb je een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor je eigen onderneming of nieuw voor de markt? En wil je dit idee eerst ontwikkelen en testen voordat je het op de markt brengt? De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen hiervoor opnieuw de VIA subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) beschikbaar. Vanaf maandag 15 november kun je deze subsidie aanvragen.

Boost aan (vernieuwende) plannen mkb

De provincie Fryslân ziet met deze subsidie volop kansen voor ondernemers en kennisinstellingen uit het Noorden. Gedeputeerde Friso Douwstra: “De coronacrisis heeft een enorme impact gehad, juist voor veel ondernemers. Met deze subsidies krijgt de innovatiekracht in de regio een extra stimulans. Gelukkig gaat het economisch beter dan verwacht in Noord-Nederland en zitten veel (mkb-) bedrijven en kennisinstellingen niet stil. Dit blijkt ook uit de snelle uitverkoop van de VIA-subsidie die in het voorjaar van 2021 openging. Zo hebben 73 Friese ondernemers een versnelling van de Innovatieambities in 2021 kunnen realiseren. Een prachtig resultaat! We bieden met deze openstelling kans aan nog meer ondernemers om mee te doen.”

Inspelen op de toekomst en innovatiekansen benutten

Nieuw deze ronde is dat ondernemers en kennisinstellingen laten zien hoe zij met hun innovatieve project, idee of bedrijf inspelen op voor de toekomst van Noord-Nederland noodzakelijke economische en maatschappelijke veranderingen. Het gaat dan om circulair ondernemen, verduurzamen van het bedrijf, toewerken naar goede gezondheid en meer digitalisering. Ook samenwerken met andere bedrijven en instellingen wordt beloond net als het delen van kennis. Hiermee sorteren de drie provincies en het SNN voor op het nieuwe Europese subsidieprogramma (EFRO) voor Noord-Nederland dat in de loop van 2022 start.

Kortom: deze subsidie stimuleert innovatieve ondernemers om in te spelen op de toekomst, innovatiekansen te benutten én de samenwerking aan te gaan met andere partijen (van buiten de regio). Hiermee krijgt een ondernemer niet alleen subsidie om zijn project te realiseren maar draagt hij via zijn project ook bij aan een nóg mooier en sterker Noord-Nederland.

REACT-EU fonds

Dit subsidiebudget komt uit het zogenaamde REACT-EU fonds en is bedoeld voor het herstel van de economie – tijdens en na de coronacrisis – op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtige manier.

Subsidie aanvragen en contact

De VIA subsidie is vanaf maandag 15 november 09:00 uur aan te vragen bij het SNN en bestaat uit twee onderdelen: VIA Ontwikkelingsprojecten en VIA Software projecten.

Meer informatie: www.snn.nl/VIA2021plusOntwikkeling | www.snn.nl/VIA2021plusSoftware

Vragen? Neem contact op met het SNN via: 050-52 24 908 of kennis&innovatie@snn.nl.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *