Fryslân financiert Waddenfondsprojecten

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân draagt € 801.425 bij om zes Waddenfondsprojecten mogelijk te maken. Banner bij redactioneel artikel

In 2010 kwamen er 33 aanvragen bij de provincie binnen voor een financiële bijdrage. De minister van Infrastructuur en Milieu honoreerde eind december 2010 17 projecten. Zes daarvan vroegen om een provinciale bijdrage. De projecten die de provincie ondersteunt zijn:

Herplant van Iepen in de Waddenregio

De stichting Iepenwacht Fryslân herstelt en versterkt karakteristieke en belangrijke (iepen)beplantingen. Dit gebeurt in samenwerking met wegbeheerders en bewoners in het Waddengebied. De totale kosten zijn € 3.521.798. De toegekende Waddenfondsbijdrage is

€ 2.663.107. De provinciale bijdrage is € 203.300.

Van polder naar kwelder: 10 jaar ontwikkeling

Het Fryske Gea beoordeelt het bestaande buitendijkse verkwelderingsexperiment in het Noarderleech en de publicatie van de resultaten. De totale kosten van het project zijn € 221.103. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 187.937. De provinciale bijdrage is € 16.583.

Kweldercentrum Noarderleech

Het Fryske Gea gaat een ontmoetings- en informatiecentrum bouwen en inrichten: het

Kweldercentrum Noarderleech. De totale kosten van het project zijn € 950.000. De toegekende

Waddenfondsbijdrage is € 380.000. De provinciale bijdrage is € 285.000.

Zilt perspectief

Stichting Zilt Perspectief toont de kennis en de kansen voor teelt en verwerking van gewassen op zilte landbouwgrond rond de Wadden. De Stichting doet onderzoek naar de gevolgen van verzilting en de mogelijkheden van de landbouw om daarbij aan te sluiten. De kennis hieruit komt beschikbaar via een Educatiecentrum, vakbladen en themadagen in de regio. De totale kosten zijn € 2.842.047. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 2.557.842. De provinciale bijdrage is € 107.012.

Vissers van de Wadden

De Stichting Geïntegreerde Visserij heeft een programma samengesteld met maatregelen voor de

jaren 2010 tot en met 2015. De titel van het programma luidt ‘Vissers van de Wadden’. Het

programma moet ervoor zorgen dat de kleinschalige flexibele visserijbedrijven in de Waddenzee op

een meer natuurgerichte manier gaan vissen. De totale kosten zijn € 1.195.714. De toegekende

Waddenfondsbijdrage is € 823.860. De provinciale bijdrage is € 108.000.

WalTER

Het Koninklijke Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) op Texel vroeg samen met andere

onderzoeksinstellingen dit project aan. Het project heeft als doel:

1. de ontwikkeling en coördinatie van een monitoringsplan op het gebied van meteorologie, oceanografie, geologie, chemie, ecologie, sociologie, economie en cultuurhistorie voor het Waddengebied.

2. het invoeren van een gemeenschappelijk dataportaal voor gegevens op de hiervoor genoemde gebieden. De totale kosten van het project zijn € 4.891.776. De toegekende Waddenfondsbijdrage is € 4.402.598. De provinciale bijdrage is € 81.530.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *