Fryslân verliest boegbeeld

Provincie Fryslân laat via een perscommuniqué weten dat gedeputeerde Anita Andriesen is overleden.

Op 3 december 2008 is in haar woonplaats Oudebildtzijl Anita Andriesen, gedeputeerde van de provincie Fryslân, vanochtend overleden aan de gevolgen van borstkanker. Deze ziekte openbaarde zich in oktober 2003 en werd haar uiteindelijk fataal. Anita Andriesen is 51 jaar geworden.

Anita Andriesen had voor de Partij van de Arbeid van 1995 tot 2002 zitting in de Provinciale Staten van Fryslân en was vanaf 2002 lid van het College van Gedeputeerde Staten. Zij gaf in de huidige bestuursperiode leiding aan onder meer de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling, wonen en duurzaamheid.

In het provinciehuis, Snekertrekweg 1 te Leeuwarden, en op het gemeentehuis van De Bildt. Van Harenstraat 47 te St. Annaparochie, is tijdens openingstijden een condoleanceregister opengesteld.

De inwoners en het bestuur van Fryslân verliezen in Anita Andriesen een boegbeeld voor de provincie. Als gedeputeerde zette zij zich vooral in voor het behoud van het Friese landschap, dat zij koesterde en liefhad. Met het Streekplan voor Fryslân heeft zij steun verkregen voor veel van haar idealen: duurzaamheid en behoud van de kwaliteit van het Friese landschap, gekoppeld aan kansen voor ontwikkelingen ten behoeve van een goede economische basis voor de inwoners.

Anita Andriesen zocht nadrukkelijk de mensen op. Haar rode auto met daarop geschreven “it Bildts Roasie” – in de streektaal van de gemeente Het Bildt, waar zij opgroeide en woonde – was overal in de provincie bekend. Zoals Anita Andriesen het zelf onder woorden bracht: “Als provinciebestuurder wil ik graag zaken oppakken die vanuit de gemeenschap zelf komen en die aansluiten bij bestaande sociale processen. De gemeenschapszin is in Fryslân nog sterk. We kennen elkaar en mogen vertrouwen in elkaar hebben.”

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hebben met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van gedeputeerde Andriesen. Commissaris van de Koningin John Jorritsma: “Met grote betrokkenheid bij mensen, met bestuurlijke daadkracht en met visie, die zij vol overtuiging uitdroeg, heeft zij zich in collegiaal bestuur met hart en ziel ingezet voor een goede toekomst van Fryslân en haar inwoners. Wij zullen Anita’s onvermoeibaar werken voor de inwoners van Fryslân blijvend waarderen. Zij heeft, tot zij niet meer kon, dit werk willen doen. Dat kon zij alleen door de steun van haar man en haar kinderen. Ons past dankbaarheid daarvoor en wij wensen haar gezin de kracht toe dit grote, vroegtijdige en onontkoombare verlies van hun echtgenote en moeder te dragen.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *