“Fryslân nog veiliger na invoering adviezen Deltacommissie”

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân is content met de adviezen van de Deltacommissie in haar rapportage aan het kabinet. Dijkgraaf Paul van Erkelens: “De omslag in denken bij de commissie om niet langer te wachten met het nemen van maatregelen totdat er een ramp heeft plaats gevonden spreekt het waterschap aan. De wijze waarop de Deltacommissie proactief voorstellen doet om Fryslân nog veiliger te maken vallen goed”.

Over de plannen om het waterpeil van het IJsselmeer op de lange termijn (rond het jaar 2100) te verhogen maakt Wetterskip Fryslân zich wel zorgen. Dijkgraaf Paul van Erkelens: “Om het IJsselmeer prominent als zoetwaterbekken voor een groot deel van het land in te richten staan wij volledig achter. Wel vinden wij het jammer dat de commissie hier al gelijk een getal bij noemt van 1,5 meter. Als die plannen doorgaan moeten de IJsselmeer dijken fors worden verhoogd. Dat betekent nogal wat voor het karakter van Friesland, maar ook voor de gemalen. Denk dan maar aan het Woudagemaal bij Lemmer. Daarom vragen wij het kabinet hier eerst goed naar te kijken en het advies niet gelijk over te nemen.”

Andere onderdelen van het plan zoals het onder de loep nemen van de veiligheidseisen van de dijken en het op natuurlijke wijze aanbrengen van zand worden onderschreven door het waterschap. De Deltacommissie (in de volksmond ook wel de commissie Veerman genoemd) heeft haar rapport op woensdag 3 september 2008 in Den Haag aan het kabinet aangeboden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *