Fryslân haalt banden met Amerika aan

LEEUWARDEN – Provinciale Staten van Fryslân hebben besloten om mee te doen aan de viering van 400 jaar New York. Onder het motto ‘Made in Fryslân’ presenteert Fryslân zich samen met Friese bedrijven en instellingen als een provincie die voorop loopt in innovatie en duurzaamheid. Van 1 tot en met 20 september worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een presentatie over watertechnologie op het ‘H209 Water Forum’, het openen van het Fryslân House voor ondernemers en het organiseren van een Frisian Day tijdens het New isLand Festival op Governors Island.

Boek over historische relatie
Aanleiding voor de deelname is de historische relatie met de Verenigde Staten waarover een bijzonder boek verschijnt. Daarin staan portretten van meer dan 70 ‘gevierde’ Friezen die het in Amerika hebben gemaakt. Daarnaast gaat het boek in op de feiten van de Fries – Amerikaanse betrekkingen. Bijvoorbeeld het baanbrekende besluit van de Friese Staten in 1782 om als eerste van de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden en als tweede in de wereld de Amerikaanse onafhankelijkheid te erkennen. Het boek zal in Leeuwarden, Amsterdam en New York worden gepresenteerd.

Inbreng New isLand Festival
Het herdenken van de historische relatie biedt Fryslân de ideale gelegenheid om bestaande relaties aan te halen en nieuwe te verkennen. De provincie laat zich zien met een aantal typisch Friese exportproducten. Zo vormt de Oerol-formule de basis voor het New isLand Festival op Governors Island voor de kust van New York. Aan dit festival, waarvan Joop Mulder (Oerol) artistiek leider is, zullen ook Friese artiesten meedoen.

Frisian Day en Fryslân House
De provincie organiseert tijdens dit festival een ‘Frisian Day’. Op deze dag zal onder andere het boek worden gepresenteerd. Ook bijzonder is de officiële opening van het Fryslân House, een uitvalsbasis voor Friese bedrijven in New York, waarvoor door het Friese bedrijfsleven veel interesse toont. Uiteraard is er volop gelegenheid voor bedrijven, overheden en instellingen uit Fryslân en Amerika om elkaar te ontmoeten.

Waterconferentie H209
Uit bestaande contacten met Amerikaanse overheden en bedrijven blijkt grote belangstelling voor een ander Fries exportproduct, namelijk de innovatieve technologie op het gebied van watermanagement en waterbeheer. Tijdens de internationale Waterconferentie H209 presenteert de provincie samen met onder andere het Cartesius Instituut en Wetsus de laatste ontwikkelingen op dit gebied, bijvoorbeeld de proefopstelling zout-zoet energieopwekking en de Cradle to Cradle Islands op het Wad. Ook is er aandacht voor de plannen voor een duurzaamheidscentrum in de Afsluitdijk. De conferentie in het Liberty Science Center in New York is met zo’n 500 internationale deelnemers de ideale gelegenheid om kennis uit te wisselen en samenwerking te zoeken met overheden en kennisinstituten uit andere landen.

In mei wordt het definitieve programma bekend gemaakt.

Achtergrondinfo
In februari 1782 jaar waren de Friese Staten de eersten in de Republiek der Verenigde Nederlanden die overgingen tot de lange tijd door de latere foundingfather John Adams bepleite erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika. In die jaren waren de Staten als het om buitenlandse politiek ging nog een relatief soevereine macht. Na Frankrijk waren de Friese Staten de eersten ter wereld die de moed opbrachten om deze vergaande uitspraak te doen. Pas daarna zouden andere gewesten en uiteindelijk de Staten-Generaal volgen en kwam ook de weg vrij voor het verstrekken van leningen en het doen van donaties voor de beweging van onafhankelijkheidsstrijders. Niet voor niets zou John Adams later verklaren dat de provincie Friesland vanwege deze trendbreuk ‘deserves to be remembered in America’.

Het is in 2009 exact een eeuw geleden dat vanuit Amerika (De Witt Historical Society) een bronzen plaquette, de Memorial of Gratitude, aan de Friese Staten werd aangeboden. Deze werd in juli 1909 op plechtige wijze onthuld in het Provinciehuis, hetgeen gepaard ging met tal van toespraken en feestelijke activiteiten. De Memorial of Gratitude is in dit kroonjaar weer teruggebracht naar het provinciehuis. De plaquette bevindt zich nu tijdelijk – tot de nieuwe huisvesting in 2011- in het tijdelijke Provinciehuis aan de Sneekertrekweg te Leeuwarden.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *