Fryske Oekumenyske tsjinst in Sint Clemenskerk

NES – De Grote Kerk en Bonifatiuskapel in Dokkum en de Clemenskerk Ameland zijn 'Tsjerke fan de Moanne', Kerk van de Maand. Omrop Fryslân zendt de kerkdiensten in nauwe samenwerking met de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân uit.

Zondag 30 mei 2021 wordt het feest van de Heilige Drie-eenheid gevierd, de Trinitatis, in een oecumenische viering vanuit de Sint Clemenskerk in Nes.

Voorgangers zijn Rector Henk Nota pr (RKK), ds. Sijbrand Alblas (Hervormd) en ds. Anne-Meta Kobes (Doopsgezind-Gereformeerd).

Oargelist, organist, is Ard Lukassen. Het Sint Clemenskoor onder leiding van Sip Boelens werkt muzikaal mee aan deze dienst.

Het collectedoel van deze zondag – Voedselbank Dokkum

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. En in huidige pandemie groeit het aantal gezinnen wat een beroep moet doen op onder meer de voedselbank. De deelnemend kerken aan Regio Dokkum/ Ameland Tsjerke fan de Moanne willen, als diaconale collecte in de maand mei, de voedselbanken onder uw aandacht brengen. U vindt het bankrekeningnummer van de voedselbank in uw plaats of regio op hun website. Het rekeningnummer van de voedselbank in Dokkum is: NL12RABO 0156753197

Ondersteun de kerkdiensten op Omrop Fryslân

De uitzendingen van Omrop Fryslân en de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân worden zeer gewaardeerd. Dat weten we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland. Voor de kosten van deze kerkdiensten zijn we geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de kosten en wilt meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân met leden van de bij de Raad van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen, alsmede de Stifting Krúspunt is: IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de wurkgroep. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com. Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op www.raadvankerkenfryslan.nl

Bron Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân

Sint Clemenskerk

  • Aanstaande zondag is het Pinksteren. Dan is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Nota en het Klein Clemenskoor.
  • De kerk is weer dagelijks open voor bezichtiging van 2 tot 5 uur, onder de huidige corona regels.
  • De Mariakapel is dagelijks open van 9 tot 5 uur.
  • Zondag 30 mei – Trinitatis viering vanaf 10:00 uur.
U las dit bericht gratis. U kunt uw waardering laten blijken door een kleine bijdrage te storten. Klik op de Doneer button of zie hier voor meer informatie.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *