Fryske Grûnbank van start

LEEUWARDEN – Op donderdag 24 maart kwam de Fryske Grûnbank voor het eerst bijeen. Gezamenlijk met agrarische- en natuurpartijen werkte de provincie Fryslân de afgelopen tijd aan de oprichting hiervan. Henk Deinum is bereid de voorzittersrol op zich te nemen. De provincie hoopt dat De Fryske Grûnbank kan bijdragen aan het oplossen van complexe puzzels zoals het stikstof- en veenweidevraagstuk.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Bij de natuur- en landbouwvraagstukken is de inzet van grond vaak één van de bepalende factoren. Grond is meestal een middel om te werken aan bijvoorbeeld de landbouwstructuurversterking, vrijwillige verplaatsingen van bedrijven, extensivering van de landbouw en het versterken van de natuur. Daarom hebben we de Fryske Grûnbank ook opgenomen in ons bestuursakkoord. Met de oprichting van de Fryske Grûnbank willen wij met onze partners kijken hoe we gronden in Fryslân zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken".

Met de kennis van de verschillende deelnemers zoals onder andere Friesch Grondbezit, LTO, Friese Milieufederatie, de Friese gemeenten, Wetterkip Fryslân, Kadaster en Staatsbosbeheer werkt de provincie aan de inrichting van de grondbank. De Fryske Grûnbank werkt provinciebreed met als doel om kennis over beschikbare gronden in Fryslân te delen. De grondbank kan adviseren en ondersteunen bij het inzetten of aankopen van gronden voor bijvoorbeeld gebiedsprocessen. De grondbank bevat geen geldpot. Wel kan De Fryske Grûnbank adviseren over de inzet van het provinciale krediet dat Provinciale Staten beschikbaar heeft gesteld. Dit geld kan de provincie gebruiken voor bijvoorbeeld strategische aankopen en de inzet van gronden in Fryslân.

Voorzitter Henk Deinum: “Mooi dat we nu los kunnen met de Fryske Grûnbank. Er is veel werk aan de winkel. Door onder meer de samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen verder te verbeteren, kunnen we de vele en vaak ingewikkelde gebiedsopgaves in onze provincie versnellen en daarmee Fryslân (nog) mooier en sterker maken”.

Bron Provincie Fryslân

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *