Frysk Toerisme Kongres 2021: Duurzaam toerisme nu en in de toekomst

LEEUWARDEN – Het online Frysk Toerisme Kongres 2021, georganiseerd door Merk Fryslân, stond dit jaar in het teken van het belang en ontwikkelen van duurzaam toerisme nu en in de toekomst. Bijna 250 ondernemers en geïnteresseerden namen deel.

Terugblikken en vooruitkijken

Dagvoorzitter Marijke Roskam trapte af met Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder met een terugblik op 2020. Een jaar dat vroeg om aanpassingen en creatief ondernemen. Cnossen: “Het zomerseizoen was acceptabel: er waren winnaars maar ook verliezers, zoals de horeca. Vooruitkijken is juist nu belangrijk voor Friesland. Vandaag hebben we gezien dat Friesland veel kansen heeft om te groeien als we aansluiten bij duurzaam toerisme en zo ons aanbod toekomstbestendig maken en rekening houden met de wensen van bewoners.” Ook gedeputeerde Fokkens-Kelder benadrukte dat het voor veel ondernemers een zwaar jaar is geweest. “Gelukkig hebben veel mensen toch hun weg naar Fryslân weten te vinden. We hopen dat ze dit blijven doen. Als provinciale overheid doen we ons best om dat nog aantrekkelijker te maken. Daarbij streven we naar een slimme groei van het toerisme met spreiding over regio’s en seizoenen. Zo kan toerisme bijdragen aan brede welvaart: een welvaart die niet alleen over economie gaat, maar bijvoorbeeld ook over welzijn en de kwaliteit van de leefomgeving’’, aldus de gedeputeerde.


Prijsuitreiking CIRCO Track

Tijdens het congres vond ook de uitreiking plaats van CIRCO Track, een landelijke methode om circulair ondernemen te bevorderen, in Friesland georganiseerd door Toerisme Alliantie Friesland en Vereniging Circulair Friesland. De stimuleringsprijs is gesteund vanuit de Provinsje Fryslân. De eerste prijs werd door gedeputeerde Fokkens-Kelder uitgereikt aan Eva Meijer van Hoora Watersport. Zij won 10.000 euro met haar idee circulaire sloepen te gaan produceren van gerecycled plastic. De jury was unaniem in haar keuze. De toegepaste technologie om plastic te hergebruiken en de prominente rol van de watersport in Friesland waren doorslaggevend. Herman Schreuder van Hotel & Grand Café Post-Plaza en Melis de Vries van Terschelling Recreatie werden respectievelijk 2 en 3. Post-Plaza met het nieuw leven inblazen van afgeschreven interieur en De Vries met ‘strandjutten als circulaire image building’.

Duurzame koplopers aan het woord

Koplopers De Laape, GreenJoy, Watersportcamping Heeg, Om ’t Noord en Stichting Historische Zeilvaart Harlingen deelden hun ervaringen in de weg naar het duurzaam maken van hun product. De algemene deler was Friesland beter achter te laten voor een volgende generatie. Soms gaat dit met vallen en opstaan, maar samen kun je veel bereiken. Visit Friesland en Visit Wadden lieten zien dat de verwachte groei in toerisme kansen biedt om keuzes te maken voor welke doelgroep je wilt gaan. Het maken van bewuste keuzes en duurzame besluiten in een veranderende wereld moeten uiteindelijk leiden tot het aantrekken van de kwaliteitstoerist.

Break-out-sessies werden verzorgd door Toerisme Alliantie Friesland & Vereniging Circulair Friesland, Ynbusiness, Waddenfonds, European Tourism Futures Institute & Merk Fryslân en Staatsbosbeheer. In deze sessies kregen ondernemers handvaten en inspiratie om concreet aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid.

Leren van Wonderful Copenhagen

Signe Jungersted, voormalig CEO van Wonderful Kopenhagen deelde haar visie op duurzaam toerisme en hoe dit in Kopenhagen succesvol is opgepakt. De veranderende rol als DMO van destinatie marketingorganisatie naar een destinatie managementorganisatie speelt hierin een belangrijke rol. Signe Jungersted geeft hierbij als advies om heldere afstemming te hebben met alle betrokken en dat alleen samenwerken komt tot een resultaat als een aantrekkelijke, duurzame bestemming. “Steeds meer toeristen zoeken minder bekende en minder drukke plekken. Friesland heeft de kans om doelgroepen aan te spreken vanwege de ruimte die het Friese landschap biedt.” Daarmee sluit haar advies optimaal aan op het huidige themajaar van Merk Fryslan ‘Ode aan het Friese landschap’ en om aanbod te ontwikkelen dat een relevante bijdrage biedt aan doelstellingen rondom duurzaamheid. "Steeds meer toeristen nemen duurzaam aanbod mee in hun keuze voor een bestemming” aldus Jungerstedt.

Bron Frysk Toerisme Kongres

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *