Friese tankstations stoppen met LPG-afgifte

GROU – Na veiligheidscontrolesvan FUMO topt een aantal Friese tankstations met LPG-afgifte. Met het kampeerseizoen voor de deur zijn er boot- of caravaneigenaren die ervoor kiezen om de gasflessen voor de koelkast, verwarming of het kooktoestel bij de benzinepomp te vullen met LPG. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren en is daarom ook verboden.

In de Activiteitenregeling Milieubeheer staat omschreven wat wel en niet is toegestaan bij het leveren van LPG op tankstations. Namens de gemeenten in Fryslân voert de FUMO toezicht uit op de naleving van deze regeling. Naar aanleiding van onlangs uitgevoerde controles zijn drie tankstations in Fryslân het afgelopen half jaar gestopt met het leveren van LPG. Twee andere hebben de juiste maatregelen getroffen om de afgifte veilig te laten verlopen.

Bevindingen bij veiligheidscontroles

Bij enkele door de FUMO bezochte (onbemande) tankstations was het, na betaling via de betaalautomaat, direct mogelijk om LPG te tanken. Klanten hoefden niet eerst op een bel te drukken om de pomp vrij te laten geven. Er hing wel een camera, maar er werd geen toezicht via het beeldscherm gehouden. Zonder toezicht is het mogelijk dat klanten ongemerkt gasflessen vullen met LPG zonder dat er ingegrepen wordt. Bij één tankstation ontbrak bij de afleverzuil de waarschuwing dat het vullen van gasflessen met LPG verboden is. Bij meerder tankstations werkte de geluidsinstallatie voor het geven van instructies niet. 

Samen zorgen voor een veilige leefomgeving

Toezichthouder bij de FUMO: “Vooral in minder drukke gebieden is het voor pomphouders vaak niet rendabel om naast de pompen een tankshop open te houden. Er wordt dan op een andere manier toezicht geregeld. Bijvoorbeeld met een camera en een beeldscherm in een naast gelegen garagebedrijf of winkel. Er zit daar niet de hele tijd iemand naast het beeldscherm en is er dus niet altijd toezicht. Er grijpt dan niemand in als er gasflessen worden gevuld, als er tijdens het tanken wordt gerookt of als er iets misgaat.”

In de praktijk houden niet alle pomphouders zich aan de veiligheidsvoorschriften. Toezichthouders van de FUMO zien hier op toe en adviseren pomphouders hoe zij de juiste technische en organisatorische maatregelen kunnen treffen om de LPG veilig af te leveren. Een aantal pomphouders zijn na het bezoek van de FUMO gestopt met het leveren van gas, of hebben alsnog de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen. “Zo zorgen we met elkaar voor een veilige leefomgeving”,  aldus de toezichthouder.

Belang van maatregelen

Het gebruik van het vloeibare LPG voor propaanflessen, die alleen bedoeld zijn voor gasvormig propaan, brengt grote risico’s met zich mee. De druk in de gasfles kan door opwarming – vooral in de zomer in een caravan of pleziervaartuig – zo hoog oplopen dat deze begint af te blazen of zelfs explodeert. Ook zijn de kook- en verwarmingstoestellen in caravans, campers en pleziervaartuigen niet ingericht voor het ontvangen van vloeibaar gas. Als door de leidingen een “bel” vloeibaar gas in het kooktoestel of de kachel komt, volgt er meteen een explosie met alle gevaren van dien. Ook bij de pomp zelf kunnen bij onjuist gebruik van LPG ongelukken gebeuren, met grote gevolgen voor de directe omgeving. Als de bezoeker rookt bij de afleverzuil of het gas niet op de juiste manier afneemt, kan er al snel brand en/of een explosie ontstaan. Vorig jaar is bij een Zutphens tankstation brand ontstaan in een camperbusje nadat de bestuurder gasflessen had gevuld via de LPG-installatie. Door een kleine waakvlam in de koelkast ontstond brand, die oversloeg op de LPG-zuil. De brand was weliswaar snel onder controle, maar er lekte gas weg uit de installatie. Omwonenden werden uit voorzorg direct geëvacueerd.

FUMO

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. FUMO-medewerkers verlenen vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Ook geven ze advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers: de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De FUMO is ook de instantie die de stortplaatsen van boorspoeling in de Hollumer duinen in beeld heeft en de oude boorlocatie HOA1.


Bron: FUMO en eigen redactie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *