Friese Mediaraad voor Omrop Fryslân

LEEUWARDEN – Een Friese Mediaraad moet er voor zorgen dat het Friestalige media-aanbod en de positie van Omrop Fryslân overeind blijven in de nieuwe Mediawet. In het nieuwe bestel maakt de Omrop deel uit van de nieuwe Regionale Publieke Omroep (RPO). Gedeputeerde Sietske Poepjes en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leggen dit na de zomer vast in de Bestuursafspraken Fries in de media 2016.

Het Friestalige media-aanbod en de Friese Mediaraad worden in het wetsvoorstel over de regionale omroepen expliciet benoemd. De wetswijziging treedt naar verwachting volgend jaar in werking.

Het Rijk en de provincie Fryslân maakten de afspraken op basis van de motie van senator Henk ten Hoeve van de OSF-fractie. Op 1 maart nam de Eerste Kamer in het debat over de Mediawet de motie van Ten Hoeve aan. De motie pleit voor een aparte mediaraad voor Fryslân en goede financiële afspraken voor de toekomst van Omrop Fryslân.

Instemming

De Friese mediaraad zal uit drie onafhankelijke en deskundige leden bestaan. Zij adviseren over het Friestalige media-aanbod. Ook krijgen zij instemmingsrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân en het vaststellen van de jaarplannen van de Omrop. De raad geeft bovendien zwaarwegend advies over het verstrekken van de middelen aan Omrop Fryslân. De Mediaraad adviseert daarnaast over de benoeming van de bestuurder van de RPO die de Friese taal, cultuur en identiteit in zijn portefeuille heeft.

Financiën

Het Rijk stelt naast de reguliere middelen nog € 1,8 miljoen via de NPO en € 50.000 rechtstreeks per jaar beschikbaar voor de Friestalige programmering op radio, televisie en internet. De provincie Fryslân wil vanaf 2017 jaarlijks € 655.000 bijdragen. Naast deze financiering kunnen Rijk en provincie op projectbasis middelen aan de RPO verstrekken die exclusief bedoeld zijn voor Omrop Fryslân.

“Ik tink dat wy hjirmei it Frysktalige media-oanbod en de posysje fan Omrop Fryslân wetlik goed regele hawwe", vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. “Folsleine ûnôfhinklikens is it net. Lanlik sjoen krijt de Fryske taal in bysûndere posysje yn de RPO. Dêr kinne wy mei ynstimme. Ek yn de takomst hat Omrop Fryslân genôch romte en mooglikheden om op har eigen wize moaie en kwalitatyf goede Frysktalige programma’s te meitsjen.”

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *