Friese LED-lampen toch energiezuinig

LEEUWARDEN – De LED-lampen in de Friese campagne ‘Ik Stap Oer!’ voldoen aan de geschetste pres-taties op de verpakkingen. Onderzoek naar energieverbruik en lichtopbrengst heeft dit bevestigd. Berichten in de media over de mogelijk slechte kwaliteit van de LED-lampen in de Friese LED-campagne waren aanleiding voor de provincie Fryslân om de lampen door onafhankelijke deskundigen van KEMA en nogmaals door VSL (voorheen NMI) te laten onderzoeken. Eerdere testresultaten van het VSL, opgenomen op de ver-pakkingen, zijn hiermee opnieuw bevestigd.

De consument betaalt voor het daadwerkelijke energieverbruik, de 5 Watt op de verpakking. Energieverbruik ‘achter de energiemeter van de consument’, de zogenaamde blindstroom, is geen nieuw fenomeen. Het speelt ook bij elektronische apparaten. Het blindstroomverbruik van de campagnelampen komt overeen met het verbruik van spaarlampen. Het totale ener-gieverbruik van deze LED-lampen is hiermee nog steeds lager dan bij spaarlampen om maar niet te spreken over gloeilampen.

De partners in de LED-campagne en de leveranciers van de lampen, Tiparo en Lemnis, zijn erg teleurgesteld over de negatieve berichten in de media over LED-verlichting. Er is onnodi-ge onrust veroorzaakt bij de consument over de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de ‘Ik Stap Oer!’ lampen. De campagne heeft tot vorige week aangetoond dat de consument be-hoefte heeft aan nieuwe duurzame producten. Vanaf de start van de campagne (4 maart) zijn er tot nu toe ruim 17.000 lampen verkocht. De negatieve publicaties van de afgelopen week hebben de motivatie om ‘oer te stappen’ op LED verminderd en de verkopen drastisch doen dalen.

Fryslân wil voorloper zijn bij het toepassen van duurzame energie op diverse terreinen. LED-lampen zijn een nieuwe technologische ontwikkeling waar normeringen tot op heden bij achter zijn gebleven. ‘Met de ‘Ik Stap Oer!’ campagne tonen we durf. In de dynamische wereld van LED-toepassingen brengen we gezamenlijk een nieuw product onder de aandacht bij de Friese consument’, aldus Gedeputeerde Hans Konst. ‘Ik hoop dat met de ervaringen van afgelopen week de LED-sector en de rijksoverheid eenduidig en daadkrachtig de handen ineen slaan. En dat zij samen snel komen tot een goede allesomvattende normering voor LED-verlichting.’

De provincie Fryslân ondersteunt deze campagne omdat zij de consument wil overtuigen van en informeren over de noodzaak van energiebesparing en dit bij de mensen thuis wil brengen. De onderzoeksresultaten van VSL en KEMA en overleg met betrokken leveranciers van de lampen, hebben de betrokken partners in de campagne ervan overtuigd dat de consument zonder problemen kan overstappen op deze twee lampen. ‘Gesterkt door de resultaten uit de onderzoeken gaat de campagne op volle kracht vooruit. LED-verlichting heeft de toekomst. De consument moet ‘de oerstap’ naar LED-verlichting zetten’, aldus Hans Konst.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *