Friese Koers: verbod schaliegaswinning

LEEUWARDEN – De Statenfractie Friese Koers wil dat bij de waterwinning locaties Oldeholtpade, Noordburgum en Garyp van Vitens in Fryslân schaliegaswinning door de provincie Fryslân onmogelijk wordt gemaakt.

Fractievoorzitter Jelle Hiemstra: “Waterbedrijf Vitens heeft in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO een kaart ontwikkeld waarop alle waterwingebieden en schaliegas-houdende lagen staan aangegeven.   Daaruit blijkt dat een kwart van alle wingebieden van Vitens de schaliegas-houdende lagen overlappen en in Fryslân zijn dat de bovengenoemde locaties."

Het waterbedrijf Vitens heeft onlangs een duidelijke waarschuwing afgegeven voor het gebruik van schaliegaswinning omdat dit bekend staat als de miniaardbeving methode.

Bij methode Hydralic Fracking wordt gebruik gemaakt van een zeer grote hoeveelheid water vermengd met giftige stoffen plus dieselolie.                                

Een deel van dit 'boorwater' komt weer terug met het gas maar de kans op vervuiling door de injectie van de omgeving en het grondwater, dus het drinkwater, vormt een reële bedreiging.

Bovendien heeft de provincie Fryslân als grootaandeelhouder van het Waterbedrijf Vitens behalve economische belangen ook maatschappelijke- en milieubelangen om de waterwingebieden 'veilig' te stellen. De Statenfractie Friese Koers heeft inmiddels schriftelijk vragen gesteld aan het College en wil dat te allen tijde de waterwingebieden voorrang krijgt boven schaliegaswinning.

Er ligt ook een schaliegasgebied tegenover Ameland op het Friese vasteland.

>>> lees hier meer over Schaliegas – splijtzwam van een natie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *