Friese Koers: Gaswinning Ameland kin net

LEEUWARDEN – “Gaswinning Ameland in strijd met Europese Regels,” dat kopt Friese Koers in een persbericht. Het 'kin net.'

“De Statenfractie Friese Koers wil dat de provincie Fryslân alsnog actie onderneemt tegen staatssecretaris Dijksma over de verleende nieuwe natuurvergunning in verband met een nieuwe Gaswinningvergunning op Ameland.

Fractievoorzitter Jelle Hiemstra: “Het blijkt dat door de gaswinning op en rondom Ameland de broedvogels de Kluut en Velduil significante negatieve gevolgen ervaren door de bodemdaling.

Dit is in strijd met Europese regels zoals Natura 2000 gebieden waardoor de natuurvergunning ingetrokken moet worden door de provincie.

Daarnaast heeft de nieuwe extra gaswinningvergunning voor de NAM, op en rondom Ameland, zeer negatieve gevolgen voor het herstel van de mosselbanken.

Het herstel van mosselbanken op de Waddenzee is verplicht gesteld door het Europese Kaderrichtlijn Water.

Verder blijkt dat de verwachte bodemdalingen sneller gaat dan uit de modellen van NAM blijkt. Dit gaat gepaard met alle nadelige gevolgen voor de natuur en de lokale bevolking. De beslissing om niet te stoppen met gaswinning op en rondom Ameland in 2018 maar pas in 2035 heeft nog verdere grote gevolgen voor de totale bodemdaling en stijging van de zeespiegel.

Ook is het bizar dat in de nieuwe vergunning geen “Hand aan de Kraan Principe” is geregeld, stoppen met gaswinning als de bodemdaling toch sneller gaat als verwacht.

Bovendien zijn de monitorenverplichting aan de NAM boterzacht en zijn de veiligheidsvoorschriften niet aangepast sinds twee zeer gevaarlijke situaties van de NAM booreilanden boven Ameland in 2009.

Je weet dat oliemaatschappijen Shell en Exxon Mobil alleen oog hebben voor de maximale winst, en de provincie Fryslân beschermt het Werelderfgoed de Waddenzee met het zwakke toezicht op de gaswinning niet.

Het begint erop te lijken dat Ameland als toeristisch eiland nooit meer afkomt van het afschuwelijk productieplatforms voor de kust, aldus fractievoorzitter Jelle Hiemstra.”

De Statenfractie Friese Koers heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld en eist dat de Gedeputeerde Poepjes een brandbrief naar minster kamp stuurt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *