Friese eilanden, Provincie en Liander zetten in op een toekomstbestendig energie

LEEUWARDEN – De Friese Waddeneilanden, Provincie Fryslân en netbeheerder Liander hebben vandaag de ‘Intentieverklaring Friese Waddeneilanden’ ondertekend. Het doel van de verklaring is om de samenwerking te versterken en gezamenlijk te onderzoeken welke (alternatieve) mogelijkheden er zijn om in de toekomstige energiebehoefte op de Friese eilanden te voorzien. Het uitgangspunt is om extra kabels door de Waddenzee te voorkomen.

Nederland staat voor de enorme uitdaging om vorm te geven aan de energietransitie en de toename in vraag en aanbod van energie. Ondernemers en consumenten vragen in hoog tempo steeds meer van het elektriciteitsnet. We wekken massaal groene stroom op met zonnepanelen, stappen voor warmte in woningen en fabrieken van aardgas over op elektriciteit en steeds meer nieuwe auto's zijn elektrisch. Allemaal ontwikkelingen die onder invloed van de oorlog in de Oekraïne en de hoge brandstofprijzen in een stroomversnelling zijn geraakt. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken werken de netbeheerders en overheden nauw samen. We zetten in op besparen en isoleren, verzwaren het elektriciteitsnet en verminderen van het gasverbruik ten gunste van andere bronnen, bijvoorbeeld aquathermie of groen gas.

Strenge regels

Op de Friese eilanden is de uitdaging extra complex. Door de ligging in de Waddenzee, een uniek Natura 2000 gebied, is de aanleg van kabels en bouw van nieuwe elektriciteitsstations, transformatorhuisjes en de opwek van duurzame energie aan strengere regels gebonden. Ook is er op de eilanden veelal sprake van oudere en karakteristieke bebouwing waardoor niet alle verduurzamingsmaatregelen (eenvoudig) te nemen zijn.  

Om de toename in energiebehoefte te faciliteren, kan de netbeheerder, op basis van de huidige wet- en regelgeving, enkel investeren in de uitbreiding van het elektriciteitsnet, zoals extra kabels en transformatorstations. Vanwege de kwetsbaarheid van de Wadden en de impact op flora en fauna is de aanleg van dergelijke kabels door de bodem van de Waddenzee zeer ongewenst. Daarnaast zijn hier hoge maatschappelijke kosten mee gemoeid. Bovendien kennen de procedures, vergunningstrajecten en uitvoering van de werkzaamheden lange doorlooptijden. Het uitgangspunt is dan ook om extra kabels door de Waddenzee te voorkomen.

Maximale inzet op alternatieven

Met de ‘Intentieverklaring Friese Waddeneilanden’ streven de Friese Waddeneilanden, Provincie Fryslân en netbeheerder Liander naar een slim en toekomstbestendig energiesysteem op de Friese Waddeneilanden met voldoende capaciteit om ondernemers en consumenten te faciliteren in hun verduurzamingswensen en groei mogelijk te maken. De aanleg van een of meerdere nieuwe elektriciteitskabels is daarmee niet uitgesloten, maar er wordt eerst maximaal ingezet op alternatieven, zoals het verlagen van de energie- en warmtevraag en de opslag van energie, die mogelijk niet altijd binnen de kaders en voorwaarden van het huidige energiesysteem passen.

Bron Liander

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *