Friese CDA bemoeit zich met veer

LEEUWARDEN – De Friese CDA-Statenfractie wil dat gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) aanschuift bij het overleg tussen de gemeente Ameland, Rijkswaterstaat en veerdienst Wagenborg. Te veel problemen rond vertragingen blijven liggen, vindt de Friese CDA.

Vertraging

Reizigers tussen Holwerd en Nes Ameland krijgen informatie over vertraagde veerboten niet of te laat, zegt het CDA. Statenlid Teus Dorrepaal uit Makkinga: "Ik kom zelf regelmatig op Ameland en begrijp van ondernemers en eilanders dat er frustratie en ergernis is als de boot door vertraging niet meer afvaart. Nu staan mensen 's avonds laat nog wel eens op de pier en kunnen niet meer naar de overkant. Als men dat eerder wist, kon er veelal nog wat geregeld worden met overnachting." Ook ondernemers die met transport te maken hebben meldden hun problemen aan de CDA-fractie. Dorrepaal : "In beide wachtruimtes is amper media voorhanden om de mensen juist te informeren."

Provinciale verantwoordelijkheid

De problemen rond vertragingen is een zaak tussen Wagenborg als reder en het Rijk als verlener van de concessie. Toch zijn er twee overleggroepen die de belangen behartigen. Het consumentenplatform Waddenveren Oost van ROCOV Fryslân en de Commissie Overleg Boten Ameland (COBA). Het eerste is een burgerinitiatief, COBA is een overleg tussen de gemeente Ameland, Rijkswaterstaat en de reder. Beide organisaties kennen de problemen, maar geven ook aan dat er nog geen oplossingen zijn. Wagenborg meldt dat het verbeteringen wil toepassen, maar betrokkenen merken er nog weinig van. Het CDA vindt dat ook de regio Noord-Oost Fryslân te maken heeft met de vertragingsproblematiek en dat er daarmee een provinciale verantwoordelijkheid is. Teus Dorrepaal: "We denken dat de gedeputeerde in zijn relatie met Den Haag, de problemen als onderdeel van de concessie kan aankaarten. Hierbij achten we het handig en wenselijk dat hij aanschuift in de COBA."

Onderwijs en zorg

Voor het CDA is de mienskip even belangrijk als werk en lokale economie. Economische schade van ondernemers die met Wagenborg varen is een probleem, maar het CDA kent inmiddels ook de knelpunten van Amelanders die naar Dokkum moeten voor (kleine) medische zorg. Dorrepaal: "De veren van Wagenborg hebben in het dagelijkse leven van de eilanders een belangrijke rol als vervoerder naar scholen en het ziekenhuis. Ontstane problemen horen serieus genomen te worden."

Vragen

Het CDA is van plan tijdens de Statenvergadering van 24 september 2014 de volgende vragen te stellen aan gedeputeerde Johannes Kramer:

 1. Is de gedeputeerde op de hoogte van de vele, en soms relatief lange, wachttijden in het vervoer door ‘Wagenborg” van Holwerd-Nes Ameland v.v.?

2. Is gedeputeerde op de hoogte van het periodiek brede overleg van COBA aangaande deze veerdienst?

3. Wat kan de gedeputeerde doen (en/ of wat heeft hij eventueel al gedaan) doen om verbeteringen te bereiken? Met name met betrekking tot:

– de sobere informatie die Wagenborg geeft, rond vertragingen?

– het ontbreken van een intercom of goed visueel systeem;

-de wachtruimte in Nes, die klein is en te weinig zitruimte bevat?

4. Is de gedeputeerde het met het CDA eens dat er met de vertragingsproblematiek economische én sociale belangen op Ameland en NO-Fryslân gemoeid zijn?

5. Bij, zo ja, welke actie wilt/zult u ondernemen om tot dit overleg toegelaten te worden?

6. Is gedeputeerde van mening dat het, vanwege ook het Provinciale belang, goed zou zijn om als provincie aan te schuiven bij COBA?

– Waarom wel/niet?

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *