Friese bevolkingsdaling zet door

LEEUWARDEN – Het aantal inwoners in Fryslân neemt tot 2025 met 7.000 toe tot 654.0000. Het aantal huishoudens neemt tot 2030 eveneens toe met 22.000 tot 303.000. In beide gevallen vlakt de groei geleidelijk af en slaat op genoemde jaartallen om in een afname. Deze ontwikkeling is te lezen in de nieuwe provinciale bevolkingsprognose.

Woningvraag

Als afgeleide van de huishoudensontwikkeling voorspelt de prognose ook de trendmatig te verwachten ontwikkeling in de woningvraag. In de periode 2010-2020 zal de woningvraag met zo’n 14.400 woningen toenemen; dit is 1.440 woningen per jaar. De woningvoorraad is echter, als gevolg van de crisis, sinds 2009 niet meer met dit aantal gegroeid. De gemiddelde netto toename lag in de periode 2009-2011 op 1.225. Dit betekent dat er te weinig woningen worden gebouwd, waardoor starters en andere woningzoekenden hun woonwensen hebben moeten aanpassen aan het beschikbare woningaanbod.

Gevolgen

Het verschijnen van de prognose vormt voor de provincie nu geen aanleiding om beleidswijzigingen op het vlak van wonen door te voeren. Gedeputeerde Staten hebben vorig jaar op basis van een concept van deze prognose in hun afspraken met de regio’s/gemeenten al rekening gehouden met de komende bevolkingsdaling.

Doel bevolkingsprognose

De provincie maakt regelmatig trendprognoses naar de bevolkingsomvang en de woningbehoefte in Fryslân. Dergelijke trendprognoses zijn een basis voor het provinciaal beleid. Ook gemeenten nemen de verwachtingen mee in hun beleidsprogramma’s op diverse thema’s, zoals wonen, onderwijs en voorzieningen.

Fan mear nei better

Het provinciale project ‘Fan mear nei better’ houdt zich in het bijzonder bezig met de gevolgen van demografische veranderingen. Ook dit project neemt de nieuwste inzichten mee. 

Bron: Provincie Fryslân

>>> lees hier over Friesland en Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *