Fries sanitatieprogramma in Mozambique afgerond 

LEEUWARDEN – Na zeven jaar eindigt het Friese sanitatieprogramma Schoon Water voor Mozambique. Sinds 2010 is er in het Afrikaanse land met succes gewerkt aan de verbetering van de sanitatie in acht steden in Mozambique. Het programma is in 2010 opgezet door de provincie Fryslân, ruim de helft van de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Na zeven jaar is het programma afgerond met een Sluitingsconferentie in Beira, Mozambique. In totaal namen meer dan honderd gasten uit Mozambique deel aan de conferentie. Het is nu aan de acht partnergemeenten, het lokale bedrijfsleven en de families om de volgende stap maken en te zorgen voor verdere groei van verbeterde sanitatie in het Afrikaanse land. 

Het project Schoon Water voor Mozambique kan met recht succesvol worden genoemd. Zo zijn er de afgelopen zeven jaar maar liefst 70.000 families bezocht door zogenoemde sanitatie-voorlichters. Dezen gaven niet alleen advies over de aanschaf van een goed toilet, maar ook over het toiletonderhoud en hygiëne. Daarmee worden ziektes zoals diarree voorkomen, wat in Mozambique nog steeds een belangrijke oorzaak is van kindersterfte. 

Daarnaast zijn gemeentelijke organisaties opgezet en getraind om deze voorlichting ook in de toekomst te blijven geven en zijn er ondernemers begeleid in het opzetten van sanitatiebedrijfjes. Hierdoor kunnen 31 sanitatiebedrijfjes nu hun geld verdienen met sanitatieproducten en diensten. Zoals bijvoorbeeld het bouwen van goede toiletten of het leeghalen van beerputten. ‘De aanpak van het project is erg goed gekozen. Er is aandacht besteed aan alle stappen in de sanitatieketen; van opvang in toiletten tot het ophalen en verwerken tot compost’, aldus Oeds Bijlsma, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân, die de Sluitingsconferentie namens de Friese partners heeft bijgewoond. Hij vervolgt: ‘Het enorme enthousiasme over dit project bij de Mozambikaanse partners heeft grote indruk op me gemaakt’. 

Schoolsanitair 

Ook de scholen zijn niet vergeten. Op 108 basisscholen, met in totaal circa 220.000 leerlingen, zijn toiletten aangelegd. Ook hier zijn trainingen gegeven aan directies, leraren, leerlingen en schoonmakers over goed beheer en onderhoud. De leerlingen nemen wat ze geleerd hebben mee naar hun familie. Opvallend is dat na de bouw het schoolverzuim van tienermeisjes sterk afnam, omdat ze nu tijdens hun menstruatie naar een veilige toilet kunnen. 

Milieu en recycling 

Het project Schoon Water voor Mozambique heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Chimoio gerenoveerd. Dit was nodig omdat er door de verbeterde sanitatie bij de gezinnen en op de scholen in de toekomst meer op geloosd gaat worden. Daarnaast zijn er veilige stortplaatsen voor het afval uit de toiletten aangelegd in Gondola en Manica, omdat er in de meeste steden geen zuiveringsinstallaties zijn. In de steden Xai Xai en Beira is gewerkt aan methoden om op een veilige wijze compost te maken uit het afval van de toiletten door het te mengen met ander organisch afval. 

Conferentie 

Op de Sluitingsconferentie werden de gebruikte aanpak en de behaalde resultaten gepresenteerd. Ook is er gekeken naar mogelijkheden om in samenwerking met de hogescholen in Leeuwarden en Braziliaanse universiteiten het sanitatieonderwijs op Mozambikaanse universiteiten te verbeteren. 

Het project Schoon Water voor Mozambique is dan wel afgerond, maar dat betekent niet dat het klaar is. ‘De Mozambikaanse collega’s met wie we de afgelopen jaren in ons project werkten, hebben de Stichting FACE of Sanitation opgezet, met als doel te blijven werken aan het verbeteren van de sanitatie in Mozambique’, aldus Jos Schouwenaars van Wetterskip Fryslan, die namens alle betrokken Friese partijen de projectleiding verzorgde. ‘Wetterskip Fryslân blijft de werkzaamheden van deze Mozambikaanse Stichting ook de komende jaren nog ondersteunen’. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *