Fries openbaar vervoer wordt maatwerk

oopplein AmedlandLEEUWARDEN – Een sterk hoofdnetwerk openbaar vervoer, OV op maat op het platteland en bussen die op duurzame brandstof rijden. Dat zijn de belangrijkste speerpunten van de provincie voor de toekomst van het openbaar vervoer. Doel is dat het OV bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Fryslân.

Daarom kijkt de provincie naar nieuwe manieren om het openbaar vervoer in Fryslân te organiseren. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Fryslân set dêrfoar ekstra jild yn. Ek sykje wy noch mear de gearwurking mei oare belutsenen: gemeenten, ynstellings, bedriuwen. Alle minsken yn Fryslân hawwe ommers baat by iepenbier ferfier op maat.”

OV op maat

Er blijft een sterk hoofdnetwerk openbaar vervoer in Fryslân. Op de trajecten waar veel reizigers reizen, rijden veel bussen en treinen. In het landelijk gebied komt OV op maat, bijvoorbeeld door OV en WMO-vervoer te combineren. Zo krijgen mensen een passend vervoermiddel op de momenten waarop ze dat nodig hebben. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid op het platteland.

Samen met samenleving

Om het OV op het platteland goed te organiseren zoekt de provincie actief de samenwerking met gemeenten, bedrijven, inwoners, zorginstellingen, vervoerders en andere partijen. Er  wordt gezocht naar oplossingen op maat.

Duurzaamheid

De vervoerder moet bussen aanbieden die voldoen aan de schoonste uitstootnorm die er momenteel voor dieselbussen te krijgen is. Inschrijvers moeten in hun offerte ook aangeven wat de meer- of minderkosten zijn voor het rijden op duurzame brandstof. De provincie heeft een voorkeur voor groen gas. Bij de gunning van het contract in maart besluit de provincie om deze optie wel of niet in te kopen. Als op groen gas gereden wordt, stelt de provincie daarvoor vulpunten beschikbaar.

Op Schiermonnikoog komen elektrische bussen. In Leeuwarden wordt die mogelijkheid onderzocht.

ICT

Met ICT-toepassingen wil de provincie vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Ook moet actuele reisinformatie straks beschikbaar zijn op stations, via smartphone of per sms.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *